ຂໍເຊີນທ່ານສູ່ການຮຽນຮູ້ແນວຄວາມຄິດໃໝ່

ເປັນປະສົບການສ່ວນຕົວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳມາໃຊ້ ແລະ ຢາກໃຫ້ທ່ານເຂົ້າສຶກສາ ເພື່ອຜ່ານຜ່າໃນທຸກໆສະຖານະ ການທີ່ສັບສົນ ເຊັ່ນ: ໝົດຫວັງ, ເສັງຕົກ, ອົກຫັກ ແລະ ເຈີ້ສິງບໍ່ຄາດຝັນ. ບໍ່ວ່າຈະຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຊຳໃດ, ຄວາມຄິດພາຍໃນຕົນເອງເປັນສິ່ງຕັດສິນການກ້າວເດີນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ໄດ້ສັງລວມຄຳແນະນຳ ທີ່ກະທັດຫັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້. ນອກນັ້ນຍັງມີພາກຖາມຕອບໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກທຸກໆທ່ານ.

ຈາກເພື່ອນສູ່ເພື່ອນ
ມັກໄດ້ຍິນຫຼາຍຄົນວ່າ “ເງິນຊື້ຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ ຫຼື ເງິນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນສຸກ”. ແຕ່ກໍ່ປະກົດເຫັນຄົນທຸກຍາກທີ່ຫາຂໍທານກິນວັນໆເພື່ອລ້ຽງຊີບ ແລະ ຄົນອີກຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງຕິດໜີ້ເພື່ອຊື້ວັດຖຸ.
ວິທີຢູ່ເປັນສຸກ
ຈະສະເໜີຮູບແບບການມີຊີວິດແບບເປັນສຸກ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາໃຫ້ລະອຽດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນຫຼັກການຈະກ່າວນີ້, ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນຕົວຕົນ ແລະ ສ້າງການດຳລົງຊີວິດທີ່ມີເປົ້າໝາຍ.
ໃຊ້ໃນຊີວິດຕົວຈິງ
ຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ນັ່ງສະມາທິ່ກ່ອນນອນ ແລະ ຄິດຫາພາບຂອງຄວາມສຳເລັດ. ຄິດວ່າສິ່ງທີ່ຢາກໄດ້ນັ້ນເກີດຂື້ນ ເປັນຈິງ. ຕ້ອງໄດ້ເຝິກຄິດຫາຄວາມສຳເລັດ ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ.