norkhame consulting and business services

ຄົນລາວຍຸກໃໝ່

ຂໍ້ມູນໃນໜ້ານີ້ສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ. ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃດໆໃນການເປັນສະມາຊິກ. ທ່ານສາມາດສະໜັກຜ່ານທາງ ສື່ສານອອນໄລພຽງແຕ່ກົດຜ່ານລະບົບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ແນະນຳການເລືອກ ແລະ ອອກພົບຄົນໃໝ່

ອອກພົບຮັກ

ແນວຄວາມຄິດສຳລັບຄວາມຮັກ: ສຳລັບໄວໜຸ່ມ-ສາວ, ພໍ່ແມ່ນເພື່ອແນະນຳລູກ, ພີ່ນ້ອງ ແລະ ເພື່ອນມິດ

ຄວາມສຸກ ແລະ ຄວາມສຳເລັດ

ມີສຸກ ແລະ ມີໄຊ

ກະສົບການຈາກພະພຸດທະທຳ ໃນການດຳລົງຊີວິດເປັນສຸກ. ສຳລັບທ່ານທີ່ຄິດວ່າຄວາມສຸກມາຈາກໃສ? ທີ່ນີ້ມີຄຳຕອບ

ແຜນທຸລະກິດສູ່ກຳໄລ

ສ້າງແຜນທຸລະກິດ

ທ່ານສາມາດຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ ເພື່ອເປັນແນວທາງ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ຄົນລາວຍຸກພັດທະນາ

ສະມາຊິກຄົນລາວຍຸກໃໝ່

ຂໍເຊີນເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກຄົນລາວຍຸກໃໝ່. ທີ່ນີ້ມີຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ທ່ານໄດ້ສົນທະນາ ແລະ ສອບຖາມ

ວິທີການໂຄສະນາທີ່ເປັນຜົນ

ການຕະຫຼາດທາງ Facebook

ວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດທາງອອນໄລ ແລະ ການໂຄສະນາສິນຄ້າ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງສັງຄົມ (ເລີ່ມອອກເດືອນ 8/2017)

ແນະນຳວິທີການດຳເນິນທຸລະກິດ

ສ້າງທຸລະກິດ

ທີ່ນີ້ບໍ່ມີເຄັດລັບທຸລະກິດ, ມີແຕ່ປະສົບການແລກປ່ຽນ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ກະກຽມ ແລະ ຊອກຫາວິທີຄ້າຂາຍ (ເລີ່ມອອກເດືອນ 8/2017)