Norkhame
ຈົບເກມ
ອີກຄັ້ງທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຫຼຽນຈາກໂອລຳປິກ. ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດີ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກ. ປີນີ້ ມີຫຼາຍປະເທດ ເລີ່ມໄດ້ຫຼຽນເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ສິ່ງນີ້ໜ້າຈະເປັນປິດສະໜາ ຝາກໄວ້ນຳຄົນລາວທຸກໆລ້ານເພື່ອຮ່ວມກັນຄິດເຮັດໃຫ້ເພັງຊາດລາວດັງ ແລະ ທຸງຊາດປິວສະບັດທີ່ໂອລຳປິກ. ອ່ານເພີ່ມ
ຮັກບໍ່ຈຳກັດ
ຂື້ນຊື່ວ່າຄົນແລ້ວ ສຽງຫົວ, ໃຫ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ ກໍ່ມີຄືໆກັນ. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນສີຜິວໃດ, ຊົນຊາດ ໃດ, ພາສາໃດ, ຄວາມຮູ້ສຶກຮັກ, ຫວງ, ຊັງ ແລະ ເສຍໃຈ ເປັນຕົ້ນ ກໍ່ຈະມີການສະແດງ ຫຼື ປະສາດສຳ ພັດທີ່ຄ້າຍໆກັນ ແຕ່ບາງຄັ້ງການສະແດງອອກບາງວັດຖະນະທຳ ນັ້ນອາດແຕກຕ່າງ. ອ່ານເພີ່ມ
ຊີວິດບໍ່ມີຂອບເຂດ
ເບິ່ງນັກກິລາລາ ສຳລັບຄົນພິການ ແລ້ວມີແຮ່ງບັນດານໃຈຫຼາຍ. ເພາະເຫັນເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງ ຄວາມສາມາດໃນກິລາຕ່າງໆ ເຖິງວ່າຈະມີຮ່າງກາຍບໍ່ສົມບູນແບບ. ອ່ານເພີ່ມ
ຫຼົງທາງ
ມີມື້ໜຶ່ງໄດ້ຫຼົງເຂົ້າງານຈັດຂື້ນໂດຍປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້. ບັດເຊິນ ບອກລາຍລະອຽດຂອງງານ ຈັດພົບປະທຸລະກິດ ລາວ-ເກົາຫຼີໃຕ້ ຂື້ນທີ່ໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງ. ແຕ່ຍ້ອນຊື່ໂຮງແຮມຄ້າຍຄືກັນ ຈິ່ງຫຼົງເຂົ້າງານປະເທດດຽວກັນຈັດຂື້ນຄົນລະບອນ. ຮູ້ສຶກຕົວກໍ່ຕອນກາງງານ. ອ່ານເພີ່ມ
ຂໍລອງເຮັດອີກຄັ້ງ
ຂອບໃຈສະເໜີທີ່ ທຸກໆຄັ້ງມີຄົນຂໍຄຳປຶກສາ ຫຼື ແນວຄວາມຄິດ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ການໄວ້ວາງໃຈ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນມັກມາປຶກສາແມ່ນກ່ຽວກັບບັນຫາສ່ວນຕົວ, ຊີວິດທົ່ວໄປ ຫຼື ຄວາມຮັກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມຮູບແບບການປຶກສາ ດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ ຖືວ່າເປັນການ ສະແດງທັດສະນະສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຄວາມຮູ້ວິຊາການອື່ນໆທີ່ຮຽນມາ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.