Norkhame
ສອນລູກໃຫ້ເປັນຄົນເກັ່ງ
ຢາກໃຫ້ລູກຂອງທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດບໍ່? ນີ້ເປັນຄຳເນະນຳ ທີ່ທ່ານຄວນພິຈາລະນາ ໃນການນຳໃຊ້ກັບລູກ ຂອງ ທ່ານ. ສຳລັບພໍ່ແມ່ທີ່ຮັ່ງມີ ມັນກໍ່ບໍ່ສະເໜີໄປວ່າລຸ້ນລູກ-ຫຼານ ຈະສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ປະສົບຜົນ ສຳເລັດດ້ານການ ງານ ໃດໜຶ່ງທີ່ລູກຕ້ອງການຈະເປັນ. ຖ້າຫາກທ່ານ ຢາກໃຫ້ລູກນ້ອຍ ໃຫຍ່ຂື້ນມາກາຍເປັນ ຜູ້ປະອບການທີ່ຮັ່ງມີ ຫຼື ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການເປັນ, ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດແມ່ນ “ຕ້ອງບໍ່ກົດດັນ”. ອ່ານເພີ່ມ
ຕ້ອງມີຄວາມເຊື່ອໜັ້ນໃນຕົນເອງ
ການເຮັດທຸລະກິດມັນແມ່ນການເດີນທາງເຂົ້າໄປສູ່ແຫ່ງມະຫັດສະຈັນ ຫຼື ມັນອາດຈະເປັນການພະຈົນໄພ ໃນດິນ ແດນທີ່ບໍ່ເຄີຍໄປມາກ່ອນ ທີ່ມີຫຼາຍສີສັນໃຫ້ເບິ່ງໃຫ້ຊົມ. ການເຮັດທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະຂະໜາດໃດ ເຈົ້າຂອງ ກິດຈະການ ມັກຈະຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄຶດຕຶກຕອງສະເໜີ. ມີຫຼາຍໆຄັ້ງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ມີຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ສິ່ງທີ່ກຳ ລັງເຮັດນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ ຖືກແທ້ບໍ່ ຫຼື ເມື່ອເບິ່ງຜົນຂອງການປະຕິບັດກົດລະຍຸດການໂຄສະນາ ໃດໜຶ່ງແລະມັກຈະ ຮູ້ສຶກວ່າມັນບໍ່ເປັນຄືດັ່ງຄິດ. ອ່ານເພີ່ມ
ໂຄສະນາລັກສະນະເດັ່ນຂອງສິນຄ້າ
ສິ່ງສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງການກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ໃນຕະຫຼາດແມ່ນຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ໜ້າທີ່ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດຂອງການໃຊ້ງານຂອງສິນຄ້າຂອງທ່ານ ທີ່ກຳລັງສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກ ຄ້າ.​  ທ່ານເຮັດສິ່ງ ໃດເພື່ອກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າ ໝາຍ? ສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ ເປັນການສະແດງຈຸດຢືນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິ ການລູກຄ້າ. ອ່ານເພີ່ມ
ປັບປຸງແຜນການຕະຫຼາດ ໃຫ້ດີຂື້ນ
ການສ້າງທຸລະກິດຂອງເກີດຂື້ນຍ້ອນຄວາມຕັ້ງໃຈອັນແຮງກ້າຂອງທານເອງ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ ຫວັງສ້າງ ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ຫຼາຍບໍລິສັດມີປັນຫາທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ໂດຍສະເພາະ ໃນຕອນຕົ້ນຂອງ ການສ້າງທຸລະກິດ. ເນື່ອງຈາກວ່າໃນຕອນຕົ້ນຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຈະມີ ຫຼາຍໆສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ ເຮັດໃນເວລາອັນສັ້ນ. ການເຂົ້າຫາລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ ແລະ ສ້າງການຂາຍ ມັກພົບກັບຄວາມຫຸ້ຍງຍາກ.  ອ່ານເພີ່ມ
ຕັ້ງຊື່ຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ໃຫ້ຄົນຈື່ງ່າຍ
ນັກຈິດຕະວິທະຍາໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ໃນຂະບວນການສ້າງຄວາມຊົງຈຳຂອງມະນຸດ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ສາມພາກສ່ວນຄື: (1) ການແກະລະຫັດ,​ (2) ເກັບກຳ, ແລະ (3) ຮຽກກັບຄືນ. ເວົ້າສະເພາະແລ້ວ ຄົນມີການແກະລັດຫັດຄວາມໝາຍ ໃນສີ່-ຫ້າຮູບແບບ. ອ່ານເພີ່ມ
ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ຮູ້ສຶກຢາກລອງ
ໃນຖານະຜູ້ປະກອບການ, ທ່ານອາດຈະໃຊ້ເວລາ ຄົ້ນຄິດຫຼາຍໆບັນຫາ ຕິດພັນກັບຕົວເລກຂໍ້ມູນ. ສິ່ງດັ່ງ ກ່າວມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການສ້າງຍີ່ຫໍ້ໃຫ້ມີຄວາມໜັ້ນຄົງ ແລະ ສາມາດແຂ່ງ ຂັນໄດ້ດີ. ແຕ່ຖ້າຫາກ ທ່ານຕ້ອງການສ້າງຍີ່ຫໍ້ທີ່ເປັນທີ່ຊື່ນຊົມ ແລະ ມີຄວາມປະທັບໃຈແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫຼື ຖ້າ ຫາກ ທ່ານຢາກໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຫຼົງໄຫຼແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງມັນຂື້ນມາດ້ວຍ ຫົວໃຈ ຂອງທ່ານເອງ. ອ່ານເພີ່ມ
ບັດອ່ວຍພອນ ອັນຊົງພະລັງ
ດຽວກ່ອນ…., ກ່ອນຈະສົ່ງ ບັດອອຍພອນ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ຕ່າງໆ ໃຫ້ທ່ານອ່ານເບິ່ງບົດຄວາມ ນີ້ກ່ອນ. ບັດອວຍພອນມີຄວາມໝາຍແກ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ເພາະມັນ ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນ ການໂຄສະນາ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ຈະເສຍເງິນສ້າງບັດອ່ວຍພອນ ຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງຫຼາຍໆ ບັນຫາ. ໃນນີ້ ຈະສະເໜີ ສາມ-ສີ່ວິທີ່ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ລອງໄປນຳໃຊ້ເບິ່ງ. ອ່ານເພີ່ມ
ວິທີການ ໂຄສະນາຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າໄໝ່
ສຳລັບບໍລິສັດທີ່ກຳລັງຈະ ສ້າງການໂຄສະນາຍີ່ຫໍ້ໄໝ່ ທ່ານຄວນໃສ່ໃຈການສື່ສານຍີຫໍ້ສິນຄ້າ ໃນເວລາ ເປີດຕົວສິນຄ້າ: ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຍີ່ຫໍ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ແມ່ນຂື້ນກັບການ ເນັ້ນໜັກສິ່ງທີ່ເປັນພື້ນ ຖານທີ່ສຸດຂອງສິນຄ້າຍີ່ຫໍ້ນັ້ນໆ. ເຊິ່ງຄວນເນັ້ນໃສ່ ເຕັກນິກໂຄສະນາຍີຫໍ້ສິນຄ້າ ໃນສາມຂົງເຂັດຄື: ການສ້າງພາບພົດທາງດ້ານເຕັກນິກ,  ການສະ ໜອງຂໍ້ມູນຂອງສິນຄ້າ ແລະ ທີ່ຈະ ບອກສາເຫດຂອງການປະກົດມີຂອງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ. ສຳລັບ ການເລີ່ມຕົ້ນໂຄສະນາຍີ່ຫໍ້ ຫຼື ເປີດຕົວສິນຄ້າໄໝ່ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ໃນການສ້າງແຜນ ໂຄສະນາກໍ່ຄື: ຕ້ອງໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍດາຍ ແລະ ປະຕິບັດສີ່ຫຼັກການ ດັ່ງນີ້: ອ່ານເພີ່ມ
ໃຊ້ສື່ສັງຄົມ ອອນໄລ ໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ
ໃນປະຈຸບັນໃຜໆກໍ່ສາມາດ ສ້າງເວັບໄຊ ແລະ ເລີ່ມການເຮັດທຸລະກິດ ທາງອອນໄລໄດ້ຢ່າງງ່າຍ ດ່າຍ. ມີຫຼາຍໆຄົນສາ ມາດສ້າງສິ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາຍໃນໄລຍະເວລາພຽງຊົວໂມງ ຫຼື ໜ້ອຍ ກວ່ານັ້ນ. ອ່ານເພີ່ມ
ສ້າງຄວາມກ້າ ໃນການເຮັດທຸລະກິດ
ຂາດເງິນທຶນ, ຂາດທັກສະພິເສດ ຫຼື ຂາດຄົນຮູ້ຈັກ? ມັນເປັນພຽງຄວາມຢ້ານໃນການ ລົງມື ເຮັດທຸລະກິດ. ໃນເວລາສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໄໝ່ ຫຼາຍໆຄົນຈະຮັບຮູ້ວ່າ ມັນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ ຈະລົ້ມລະລາຍ ແລະ ມີຫຼາຍອັນຍັງຂາດເຂີນໂດຍສະເພາະເງິນທຶນ. ຈະສຳເລັດຫຼື ບໍ່ແນ່ນອນ ການເງິນກໍ່ເປັນປັດໃຈ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຕັດສິນ ແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈຫຼາຍເທົ່າໃດທີ່ຈະຜ່ານຜ່າ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.