Norkhame
ແນວທາງ ”ນໍຄໍາ”
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວສາມາດພົ້ນຈາກປະເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ຫັນປຽນເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ, ບຸກຄົນໃນຊາດຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການສະ ແດງຄວາມຄິດສ້າງສັນ ທີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນໃນສັງຄົມ. ອ່ານເພີ່ມ
ທ່ານຈະໄດ້ຫຍັງຈາກ “ນໍຄຳ”?
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ເວລາທີ່ຮຽນໄດ້ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃນຍາມເຮົາມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ. ທີ່ NorKhame.com ທ່ານຈະໄດ້ພົບຫຼາກຫຼາຍສື່ ທີ່ສ້າງໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ບັນຫາ ຫຼາຍໆດ້ານທີ່ໄດ້ມີການຄັດສັນໃຫ້ແທດເໜາະກັບສະພາບການ. ອ່ານເພີ່ມ
ເບື້ອງຫຼັງ “ນໍຄຳ”
ຂ້າພະເຈົ້າເກີດໃນຄອບຄົວສາມັນຊົນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງພໍ່ແລະແມ່ ບໍ່ມີໃບປະລິນຍາ ມາຮອງຮັບຄວາມສາມາດ. ອັນໜຶ່ງກໍ່ແມ່ນຍ້ອນເສິກສົງຄາມທີ່ກີດກັ້ນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ແຕ່ທັງ ສອງກໍ່ສາມາດຂຽນ ແລະ ອ່ານພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ. ອ່ານເພີ່ມ
ເປັນຫຍັງຈິ່ງສ້າງ NorKhame.com?
ເວລາຫຼາຍຄົນເຫັນຂ້າພະເຈົ້າສ້າງ NorKhame.com ແລ້ວຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າ “ກະຕ້ອງໄດ້ ເຮັດຫັນແຫຼ້, ພະນັກ ງານລັດ ເງິນເດືອນບໍ່ພໍກິນ”. ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ຢັງເຫັນຈິນຕະນາການ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ອຸດົມການທີ່ເຫຼືອຂອງ ນໍຄຳ. ອ່ານເພີ່ມ
ຄວາມໝາຍຂອງຊື່ “ນໍຄຳ”
ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ແທ້ແມ່ນ: ທ. ວຽງສົມບັດ ບັງອອນແສງເດດ. ໜູ່ຫຼາຍໆຄົນເອີ້ນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ວຽງ”. ແຕ່ ໃນຕົວແລ້ວ ຂ້າພະ ເຈົ້າບໍ່ມັກຊື່ຫຍໍ້ນີ້ປານໃດ ເພາະມີຫຼາຍຄົນໃຊ້ຊື່ນີ້ຫຼາຍແລ້ວ. ຮູ້ສຶກບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນເອງ. ອ່ານເພີ່ມ
ຕິດຕໍ່ ນໍຄຳ
ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຜ່ານທາງ Facebook – ນໍຄຳ Norkhame ຫຼື ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕາມແບບຝອມລຸ່ມນີ້: ອ່ານເພີ່ມ
ຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່
ເກາະຕິດບໍ່ຂາດສາຍ ທ່ານສາມາດ ກົດໄລ໋ ໜ້າ Facebook – ນໍຄໍາ NorKhame ແລະ ກົດສະໜັກຜ່ານທາງອີເມວ ດ້ວຍການຂຽນຂໍ້ມູນສະໜັກໃສ່ແບບຝອມລຸ່ມນີ້: ຂ້າພະເຈົ້າມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຢາກແລ່ງປັນ ແລະ ຢາກຮຽນກັບບັນດາທ່ານ. ຫວັງວ່າຈະເຂົ້າມາຕິດຕາມກັນ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.