Norkhame

ພັດທະນາສະໝອງ

ຄິດສ້າງສັນ May 18, 2020 0

ສະໝອງກໍ່ມີວິວັດທະນາການ. ເຮົາມາຕາມຮອຍວິວັດທະນາການຂອງສະໝອງວ່າເປັນແນວໃດ? ສະໜອງກໍ່ຄືກັບກ້າມເນື້ອ ຊຶ່ງຢູ່ລຶກທີ່ສຸດໃນສະໝອງ ເຮັດໜ້າທີ່ເບິ່ງແຍງກົນໄກທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການມີຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດ ເຊັ່ນ: ຫາຍໃຈ, ກຳນົດຄວາມດັນໂລຫິດ ເປັນຕົ້ນ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄືເປັນອຸປະກອນຄໍ້າຈຸນຊີວິດມະນຸດນັ້ນເອງ. ອ່ານເພີ່ມ

ຢາກແລະບໍ່ຢາກເຮັດ

ຄິດສ້າງສັນ May 9, 2020 0

ຄວາມຕ້ອງການຢາກເຮັດ ຄວາມຕ້ອງການບໍ່ຢາກເຮັດ ມັກເກີດຂື້ນກັບທຸກໆຄົນ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຄິດວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຈະຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ຄວາມຮູ້ສຶກຢາກລົງມືເຮັດເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ເຊັ່ນ “ຢາກເຮັດ…” ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງສະເໝີໄປວ່າຈະຕ້ອງເປັນເຊັ່ນນີ້. ອ່ານເພີ່ມ

ປະຕູສູ່ສຳເລັດ

ຄົນລ້າຝັນ Mar 6, 2020 0

ທ່ານອາດມີຄຳຖາມຄືກັນ, ເພາະເຫດໃດອົງກອນຈຶ່ງລົ້ມເຫຼວ? ມາເບິ່ງປັດໄຈທີ່ທໍາລາຍຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານໃນອົງກອນ ມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຢູ່ລອດຜ່ານວິກິດ. ຮູບແບບການນຳພາຂອງການນຳ ເປັນຕົວຕັດສິນຄວາມສຳເລັດແລະບໍ່ສຳເລັດ. ອ່ານເພີ່ມ

ເບິ່ງຈາກຕົນເອງ

ຄົນລ້າຝັນ Feb 19, 2020 0

ໄດ້ແນະນຳການຄົ້ນຫາຈຸດເດັ່ນ ແລະ ດັດແກ້ຈຸດອ່ອນ. ເຮັດໃຫ້ເຮົາຈິ່ງຈະຮູ້ວ່າມີທັກສະເດັ່ນໄດ້ແນວໃດ? ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຫຍັງໃນການສ້າງຊີວິດຂຶ້ນມາຈາກຈຸດແຂງຂອງຕົນເອງ? ເວລານໍາມາປະຕິບັດມັນຂ້ອນຂ້າງຍາກ. ເພາະການສ້າງຊີວິດຂຶ້ນມາຈາກຈຸດແຂງນັ້ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍສະຢູ່ເໝີ. ອ່ານເພີ່ມ

ຕົວກຳນົດຈຸດແຂງ

ຄົນລ້າຝັນ Feb 19, 2020 0

ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ເຮົາກໍານົດໃຫ້ພິຖີພິຖັນກວ່າເດີມວ່າ “ຈຸດແຂງ” ຫມາຍເຖິງຫຍັງ? ຄໍາວ່າຈຸດແຂງທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ໃນນີ້ຂ້ອນຂ້າງຈະສະເພາະເຈາະຈົງ ໂດຍໝາຍເຖິງ “ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງໄດ້ເກືອບຈະສົມບູນແບບຢ່າງສະໝໍາສະເໝີ”. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.