Norkhame

ແຜນການເງີນ

ແຜນທຸລະກິດ Apr 28, 2020 0

ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້ກໍ່ຄືການຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈແນວຄວາມຄິດການເງິນແບບພື້ນຖານ ແລະ ການນຳໃຊ້ການບໍລິຫານການເງິນເຂົ້າໃນທຸລະກິດ. ອ່ານເພີ່ມ

ທີມສ້າງງານ

ແຜນທຸລະກິດ Apr 27, 2020 0

ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ພາກ​ນີ້​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໂຄງ​ຮ່າງ​ໂດຍ​ລວມ ​ແລະ ການ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ. ການສ້າງໂຄງຮ່າງບໍລິຫານງານບໍ່ແມ່ນແຕ່ແຕ້ມຕາມໃຈ. ກັບກາຍເປັນສ້າງລະບົບອຳນາດການສັ່ງງານ ຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ໂຄງຮ່າງການບໍລິຫານງານກຳນົດລັກສະນະລວມຂອງຄົນໃນທີມທີ່ຢາກໃຫ້ເປັນ. ອ່ານເພີ່ມ

ບອກເລົ່າສັ້ນໆ

ແຜນທຸລະກິດ Apr 26, 2020 0

ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ພາກ​ນີ້ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາມາດ​ຂຽນ ບົດ​ສັງ​ລວມຫຍໍ້​ກ່ຽວກັບ​ແຜນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແບບ​ສັ້ນໆ​ເພື່ອ​ມ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ສາມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ແຜນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​. ວິທີຂຽນບົດສັງລວມຫຍໍ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານສາມາດນຳສະເໜີແນວຄິດທຸລະກິດແກ່ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຢ່າງເຮັດ. ອ່ານເພີ່ມ

ຄົ້ນຄິດແຜນ

ແຜນທຸລະກິດ Apr 25, 2020 0

ມີຫຼາຍຄົນນິຍາມກ່ຽວກັບແຜນທຸລະກິດ. ໃນຂໍນິຍາມວ່າ: ແຜນ​ທຸລະ​ກິດ​​ຄື​​ເປົ້າໝາຍອັນ​ຊັດ​ເຈນ​ຂອງ​ທຸລະ​ກິດ. ​ເຊິ່ງປະກອບ​ມີ​ລາຍ​ລະອຽດກ່ຽວກັບ​ຈຸດປະສົງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານຂອງ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ວິທີ​ສ້າງ​ກຳ​ໄລ. ອ່ານເພີ່ມ

ສ້າງແຜນທຸລະກິດ

ແຜນທຸລະກິດ Apr 24, 2020 0

ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ້ກໍ່ຄືການຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທ່ານເຂົ້າໃຈໃນການບັນຍາຍພາບລວມຂອງບໍລິສັດເພື່ອສ້າງໃຫ້ຄົນທີ່ອ່ານເຂົ້າໃຈວ່າຈະສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້ແນວໃດ? ແນ່ນອນຈະຕ້ອງໄດ້ກ່າວຈຸດປະສົງທີ່ຈະສ້າງຜົນກຳໄລທາງທຸລະກິດ ແລະ ທາງສ້າງສັງຄົມໄປພ້ອມໆກັນຖ້າມີ. ອ່ານເພີ່ມ
ຄຳວ່າ “ຜູ້ນຳ”
ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ມີຄວາມສຳຄັນ ສໍາລັບນັກບໍລິຫານ. ແນວຄິດດັ່ງກ່າວນັ້ນຖືກກຳນົດຂື້ນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກ ສຶກສາກ່ຽວກັບການສຶກສາ ການເປັນຜູ້ນຳ. ບາງທິດສະດີທີ່ຖືວ່າ: ຜູ້ນໍານັ້ນຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຈາກສະຖານະການ. ສໍາລັບການຜູ້ທີ່ຍຶດໃນຫຼັກຈິດຕະວິທະຍາແລ້ວຖືວ່າ: ຄວາມເປັນຜູ້ນໍານັ້ນມາຈາກບຸກຄະລິກສ່ວນຕົນຂອງແຕ່ລະຄົນ. ຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບການກຳນົດ ລັກສະນະຜູ້ນຳ ມີຫຼາຍທັດສະນະ.
ຊອກຄົນຮັບຜິດ
ມັກພົບເຫັນໃນສັງຄົມ. ເວລາຜິດພາດ ພວດເຮົາມັກຕຳນິຄົນອື່ນ ຫຼື ສະຖານະການ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ນໍານັ້ນມີສາເຫດອັນເນື່ອງມາຈາກພຶດຕິກໍາຂອງຕົວເອງ, ເພາະທຸກໆຢ່າງຂື້ນກັບການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ; ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະເກີດຂຶ້ນເອງ ຫຼື ວ່າເປັນຜົນມາຈາກວິກິດການທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ເກີດເພາະປັດໄຈອື່ນໆທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມມັນໄດ້.
500 ເປັນ 55000
ທຸກໆເລື່ອງລາວຂອງຄວາມຮັ່ງມີ, ຈະເຕັມໄປດ້ວຍປັນຫາ ແລະການເອົາຊະນະແຕ່ລະບັນຫາ ເພື່ອສ້າງສາປະເທດໃຫ້ກ້າວໜ້າ. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງໄປໄກ. ປະເທດສິງກະໂປ, ບໍ່ໄກຈາກລາວ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທາງດ້ານແນວຄິດ, ມີຄວາມໜັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມື່ອງ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. 
ຮ່ວມຝັນ
ຫາກ​ຊີວິດ​ຄົນ​ເຮົາໜູນວຽນ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ, ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເມື່ອຍ​ລ້າ. ບໍ່ມີຈຸດຈົບແລະເລີ່ມຕົ້ນ. ຊ່ວງ​ປີ​ໃໝ່ ​ເປັນ​ໂອກາດ​ໄດ້​ທົບ​ທວນ ​ແລະ ປ່ອຍ​ວາງ​ອາ​ດີດ ທີ່​ບໍ່ດີ​ໄວ້​ຂ້າງ​ຫຼັງ. ປີ່ນຫຼັງໃຫ້ຄວາມສຳເລັດເກົ່າໆເພື່ອ​ເລີ່​ມຕົ້ນ​ໃສ່​ສິ່ງໃໝ່ແລະ​ດີໆ​ໃນ​ອີກ 365 ວັນ​ຂ້າງໜ້າ.
ຄຳວ່າ “ຜູ້ນຳ”
ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ມີຄວາມສຳຄັນ ສໍາລັບນັກບໍລິຫານ. ແນວຄິດດັ່ງກ່າວນັ້ນຖືກກຳນົດຂື້ນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກ ສຶກສາກ່ຽວກັບການສຶກສາ ການເປັນຜູ້ນຳ. ບາງທິດສະດີທີ່ຖືວ່າ: ຜູ້ນໍານັ້ນຖືກສ້າງຂຶ້ນມາຈາກສະຖານະການ. ສໍາລັບການຜູ້ທີ່ຍຶດໃນຫຼັກຈິດຕະວິທະຍາແລ້ວຖືວ່າ: ຄວາມເປັນຜູ້ນໍານັ້ນມາຈາກບຸກຄະລິກສ່ວນຕົນຂອງແຕ່ລະຄົນ. ຄຳນິຍາມກ່ຽວກັບການກຳນົດ ລັກສະນະຜູ້ນຳ ມີຫຼາຍທັດສະນະ.
ຊອກຄົນຮັບຜິດ
ມັກພົບເຫັນໃນສັງຄົມ. ເວລາຜິດພາດ ພວດເຮົາມັກຕຳນິຄົນອື່ນ ຫຼື ສະຖານະການ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ນໍານັ້ນມີສາເຫດອັນເນື່ອງມາຈາກພຶດຕິກໍາຂອງຕົວເອງ, ເພາະທຸກໆຢ່າງຂື້ນກັບການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ; ບໍ່ແມ່ນວ່າຈະເກີດຂຶ້ນເອງ ຫຼື ວ່າເປັນຜົນມາຈາກວິກິດການທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ເກີດເພາະປັດໄຈອື່ນໆທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມມັນໄດ້.
500 ເປັນ 55000
ທຸກໆເລື່ອງລາວຂອງຄວາມຮັ່ງມີ, ຈະເຕັມໄປດ້ວຍປັນຫາ ແລະການເອົາຊະນະແຕ່ລະບັນຫາ ເພື່ອສ້າງສາປະເທດໃຫ້ກ້າວໜ້າ. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງໄປໄກ. ປະເທດສິງກະໂປ, ບໍ່ໄກຈາກລາວ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທາງດ້ານແນວຄິດ, ມີຄວາມໜັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມື່ອງ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. 
ຮ່ວມຝັນ
ຫາກ​ຊີວິດ​ຄົນ​ເຮົາໜູນວຽນ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ, ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເມື່ອຍ​ລ້າ. ບໍ່ມີຈຸດຈົບແລະເລີ່ມຕົ້ນ. ຊ່ວງ​ປີ​ໃໝ່ ​ເປັນ​ໂອກາດ​ໄດ້​ທົບ​ທວນ ​ແລະ ປ່ອຍ​ວາງ​ອາ​ດີດ ທີ່​ບໍ່ດີ​ໄວ້​ຂ້າງ​ຫຼັງ. ປີ່ນຫຼັງໃຫ້ຄວາມສຳເລັດເກົ່າໆເພື່ອ​ເລີ່​ມຕົ້ນ​ໃສ່​ສິ່ງໃໝ່ແລະ​ດີໆ​ໃນ​ອີກ 365 ວັນ​ຂ້າງໜ້າ.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.