Norkhame

ໄປຕາມກະແສ

ຈິດສຳນຶກ May 23, 2020 0

ທ່ານກຳລັງເບິ່ງຂ້າມ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕົນເອງໄປຫຼືບໍ່? ຄວາມຈິງແລ້ວຕົວເຮົາຕ້ອງການຫຍັງກັນແທ້? ເປັນຫຍັງການຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການແທ້ໆຈິ່ງກາຍເປັນເລື່ອງຍາກໃນສັງຄົມປະຈຸບັນ? ອ່ານເພີ່ມ

ປ່ຽນກັນຮັບ

ຄົນລ້າຝັນ Mar 17, 2020 0

ໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກເບິ່ງຕົນເອງ, ຍາກທີ່ຈະຮູ້ຈຸດດີ ແລະ ອ່ອນຂອງຕົນເອງ. ຄູທີ່ສອນຕົນເອງໄດ້ດີທີ່ສຸດຄົນໜຶ່ງແມ່ນ ທັດສະນະການຮູ້ເບິ່ງຕົວເອງ. ລັກສະນະດັ່ງກ່າວ, ມັນໝາຍວ່າ ເຮົາເປີດໃຈທີ່ຈະຮັບຮູ້ຄວາມດີ ແລະ ອ່ອນ ເຊິ່ງຈະກ້າວໄປຫາການເສີມທັກສະ ແລະ ການປັບປຸງຕົນເອງ. ອ່ານເພີ່ມ

ໂອກາດຈາກວິກິດ

ຍຸດທະທຸລະກິດ Mar 16, 2020 0

ບໍ່ມີວຽກງານໃດບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ການບໍລິຫານວິກິດ, ເປັນວິທີການສະແດງຄວາມສາມາດ ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນທຸລະກິດໄດ້ແນວໃດ? ບັນດາຜູ້ນຳອົງກອນ ແລະ ທຸລະກິດ ຕ້ອງມີທັກສະ ໃນການຮັບມື ແລະ ແກ້ໄຂສະຖານະການດັ່ງກ່າວ. ອ່ານເພີ່ມ

ເລືອກເຮັດ

ຈິດສຳນຶກ Mar 15, 2020 0

ຈົ່ງປ່ຽນ​ຂໍ້​ອ້າງ​ເປັນ​ຫາ​ວິ​ທີ​ເຮັດວຽກ. ເມື່ອ​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ທ່ານ​ເບິ່ງ ​ສິ່ງ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ກໍ​ປ່ຽນ​ໄປ. ການ​ບໍ່​ເລືອກ​ຄື​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ທ່ານ​ເລືອກ. ທ່ານ​ເລືອກ​ທີ່ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນບໍ່? ຫຼື ​ທ່ານ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ເລື່ອຍໆ? ​ທ່ານ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ຊີ​ວິດ​ແບບ​ນີ້​ຕໍ່​ໄປເປັນຕົ້ນ. ອ່ານເພີ່ມ

ຮັບຄຳຕິ

ບໍລິຫານ Mar 6, 2020 0

ທ່ານເຄີຍຖາມຕົນເອງບໍ່ວ່າ: ຂ້ອຍຈະເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີໄດ້ແນວໃດ? ຕໍາແໜງຜູ້ນຳອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດ ອາດຕ້ອງໃຊ້ຫຼາຍຍຸດທະວິທີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໂອກາດເຂົ້າໄປໃນຈຸດໆນັ້ນ. ຖ້າເວົ້າທັກສະ ແລະ ສະພາວະການເປັນຜູ້ນຳ, ທຸກໆຊີວິດແມ່ນຈຳເປັນຫຼາຍ ເພື່ອນຳພາຊີວິດຄອບຄົວ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕົນເອງ. ການຮັບຄຳຕິຊົມໃນທາງກໍ່ສ້າງຈາກໝູ່ເພື່ອນ... ອ່ານເພີ່ມ
ຢູ່ກັບປະຈຸບັນຢ່າງມີສະຕິ
ທັກສະນີ້ ເປັນການເຂົ້າໄປຢູ່ໃນປະຈຸບັນເຕັມຕົວ. ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ບໍ່ຢຶດຕິດກັບສິ່ງໃດທັງນັ້ນ.ຕົວຢ່າງ ທີ່ດີອັນໜຶ່ງກ່ຽວກັບ ການດຳລົງຊີວິດກັບປະຈຸບັນ ແມ່ນເລື່ອງເລົ່າ ຂອງຄູບາທີ່ໄປກຳມະຖານໃນປ່າເລິກ ແຕ່ຕິດກັບວົງລ້ອມຂອງເສືອ.
ຮູ້ຈິດໃຈຂອງຕົນເອງ
ການຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນວ່າກຳລັງຄິດຫຍັງ ແລະ ຕ້ອງການຫຍັງ ຈະເປັນແນວທາງໃນການສ້າງກິດຈະກຳ ຫຼື ການກະທຳໃນຕົວຈິງ. ການສຶກສາຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນ ທຸກໆຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້. ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກປະສາດສຳພັດທີ່ທຸກໆຄົນມີມາແຕ່ກຳເນີດ.
ຊອກຫາຄວາມປາດຖະໜາ
ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເພີດເພີນ ແລະ ມັກເຮັດທີ່ສຸດ? ສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະຕ້ອງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່. ຄວາມປາດຖະໜາສິ່ງນ້ອຍໆກໍ່ສາມາດນຳມາເຮັດໄດ້. ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຕ້ອງປ່ຽນໂລກທັງໂລກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໂລກມີແຕ່ຮອຍຍີ້ມ.
ຄິດໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຄວາມຄິດຂອງຄົນເຮົາເປັນໃຫຍ່ຫຼາຍ ດຄດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີມາກ່ອນໜ້ານີ້. ມັນສາມາດສ້າງຈິນຕະນາການໃນອານາຄົດ ແລະ ຫວນກັບສູ່ອາດີດ. ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຄິດເປັນໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດສະຕິ.
ຢູ່ກັບປະຈຸບັນຢ່າງມີສະຕິ
ທັກສະນີ້ ເປັນການເຂົ້າໄປຢູ່ໃນປະຈຸບັນເຕັມຕົວ. ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ບໍ່ຢຶດຕິດກັບສິ່ງໃດທັງນັ້ນ.ຕົວຢ່າງ ທີ່ດີອັນໜຶ່ງກ່ຽວກັບ ການດຳລົງຊີວິດກັບປະຈຸບັນ ແມ່ນເລື່ອງເລົ່າ ຂອງຄູບາທີ່ໄປກຳມະຖານໃນປ່າເລິກ ແຕ່ຕິດກັບວົງລ້ອມຂອງເສືອ.
ຮູ້ຈິດໃຈຂອງຕົນເອງ
ການຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນວ່າກຳລັງຄິດຫຍັງ ແລະ ຕ້ອງການຫຍັງ ຈະເປັນແນວທາງໃນການສ້າງກິດຈະກຳ ຫຼື ການກະທຳໃນຕົວຈິງ. ການສຶກສາຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນ ທຸກໆຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້. ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກປະສາດສຳພັດທີ່ທຸກໆຄົນມີມາແຕ່ກຳເນີດ.
ຊອກຫາຄວາມປາດຖະໜາ
ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເພີດເພີນ ແລະ ມັກເຮັດທີ່ສຸດ? ສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະຕ້ອງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່. ຄວາມປາດຖະໜາສິ່ງນ້ອຍໆກໍ່ສາມາດນຳມາເຮັດໄດ້. ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຕ້ອງປ່ຽນໂລກທັງໂລກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໂລກມີແຕ່ຮອຍຍີ້ມ.
ຄິດໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຄວາມຄິດຂອງຄົນເຮົາເປັນໃຫຍ່ຫຼາຍ ດຄດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີມາກ່ອນໜ້ານີ້. ມັນສາມາດສ້າງຈິນຕະນາການໃນອານາຄົດ ແລະ ຫວນກັບສູ່ອາດີດ. ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຄິດເປັນໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດສະຕິ.
ພັດທະນາສະໝອງ
ສະໝອງກໍ່ມີວິວັດທະນາການ. ເຮົາມາຕາມຮອຍວິວັດທະນາການຂອງສະໝອງວ່າເປັນແນວໃດ? ສະໜອງກໍ່ຄືກັບກ້າມເນື້ອ ຊຶ່ງຢູ່ລຶກທີ່ສຸດໃນສະໝອງ ເຮັດໜ້າທີ່ເບິ່ງແຍງກົນໄກທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການມີຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດ ເຊັ່ນ: ຫາຍໃຈ, ກຳນົດຄວາມດັນໂລຫິດ ເປັນຕົ້ນ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄືເປັນອຸປະກອນຄໍ້າຈຸນຊີວິດມະນຸດນັ້ນເອງ.
ພັດທະນາສະໝອງ
ສະໝອງກໍ່ມີວິວັດທະນາການ. ເຮົາມາຕາມຮອຍວິວັດທະນາການຂອງສະໝອງວ່າເປັນແນວໃດ? ສະໜອງກໍ່ຄືກັບກ້າມເນື້ອ ຊຶ່ງຢູ່ລຶກທີ່ສຸດໃນສະໝອງ ເຮັດໜ້າທີ່ເບິ່ງແຍງກົນໄກທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການມີຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດ ເຊັ່ນ: ຫາຍໃຈ, ກຳນົດຄວາມດັນໂລຫິດ ເປັນຕົ້ນ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄືເປັນອຸປະກອນຄໍ້າຈຸນຊີວິດມະນຸດນັ້ນເອງ.
ພັດທະນາສະໝອງ
ສະໝອງກໍ່ມີວິວັດທະນາການ. ເຮົາມາຕາມຮອຍວິວັດທະນາການຂອງສະໝອງວ່າເປັນແນວໃດ? ສະໜອງກໍ່ຄືກັບກ້າມເນື້ອ ຊຶ່ງຢູ່ລຶກທີ່ສຸດໃນສະໝອງ ເຮັດໜ້າທີ່ເບິ່ງແຍງກົນໄກທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການມີຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດ ເຊັ່ນ: ຫາຍໃຈ, ກຳນົດຄວາມດັນໂລຫິດ ເປັນຕົ້ນ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄືເປັນອຸປະກອນຄໍ້າຈຸນຊີວິດມະນຸດນັ້ນເອງ.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.