Norkhame
ຄວາມຢາກໃໝ່ແລະເກົ່າ
ທຸກຄົນມີຄວາມຢາກ. ຢາກໄດ້ນັ້ນນີ້. ຢາກເປັນນັ້ນເປັນນີ້. ບາງອັນກະເປັນຄວາມຕ້ອງການອັນໃໝ່ ແລະ ບາງຢ່າງກະເປັນຄວາມຕ້ອງການເກົ່າທີ່ຝັນມາຫຼາຍປີ. ມີຫຼາຍຄົນຝັນຢາກຖືກຫວຍມາຫຼາຍປີ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສຳພັດເທື່ອ. ໃນມູມມອງໜຶ່ງ, ຄວາມຕ້ອງການ ແບ່ງໄດ້ເປັນ 2 ແບບ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.