Norkhame
ແນວໃດກໍ່ເປັນສຸກ
ເມື່ອເຮົາເປີດຕົວເອງຫາການດຳລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະວັນ ຫຼື ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນແຕ່ລະວັນແລ້ວເຮົາຈະເຫັນວ່າ, ໃນປະຈຸບັນທີ່ເຮັດວຽກ ຫຼື ນັ່ງທີ່ໃດໜຶ່ງ ເຮົາສາມາດເປັນສຸກໄດ້. ອ່ານເພີ່ມ
ຄວາມສຸກບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ
ໃນຕົວຈິງແລ້ວຄົນເຮົາສາມາດມີຄວາມສຸກໄດ້ບໍ່ວ່າຈະມີ ຫຼື ບໍ່ມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.