Norkhame
ມີສະຕິຊ່ວງ “ໂຄວິດ19” ມີສະຕິຊ່ວງ “ໂຄວິດ19”
ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສະເຫມີຄວບຄຸມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາໃນຊີວິດນີ້, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມວິທີການທີ່ພວກເຮົາຕອບສະຫນອງຕໍ່ກັບເຫດການນັ້ນ. ສະຖານະການໂຄວິດ19 ເປັນທີ່ຄົນທັງໂລກຈັບຕາ, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ກຽມຮັບມື. ເຊື້ອແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ, ກວ່າ 100 ປະເທດ. ຖ້າຄຸມບໍ່ດີ, ມັນຍັງຈະສືບຕໍ່ກະຈາຍໃນທົ່ວໂລກຕໍ່ໄປອີກ. ມາດຕະການປິດປະເທດຊົ່ວຄາວຖືກເປັນໄມ້ຕາຍອັນສຸດທ້າຍເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການ. ເມື່ອເບິ່ງຂ່າວທາງການ, ອັນອົດບໍ່ກັງວົນບໍ່ໄດ້. ບວກກັບຂ່າວກໍ່ກວນຈອມປອມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນແຕກຕື່ນ. ເຖິງຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຈະຫຼາຍ, ແຕ່ຄົນປົວດີກະມີຫຼາຍກວ່າ. ຄົນນັບພັນຕາຍ, ແຕ່ດີເປັນໜື່ນໆ. ຂໍ້ມູນນີ້, ຄົນໜ້າຈະມີກຳລັງໃຈໃນການຕໍ່ສູ້ໂລກ.... ມີສະຕິຊ່ວງ “ໂຄວິດ19”

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສະເຫມີຄວບຄຸມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບພວກເຮົາໃນຊີວິດນີ້, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມວິທີການທີ່ພວກເຮົາຕອບສະຫນອງຕໍ່ກັບເຫດການນັ້ນ. ສະຖານະການໂຄວິດ19 ເປັນທີ່ຄົນທັງໂລກຈັບຕາ, ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ກຽມຮັບມື.

ເຊື້ອແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກ, ກວ່າ 100 ປະເທດ. ຖ້າຄຸມບໍ່ດີ, ມັນຍັງຈະສືບຕໍ່ກະຈາຍໃນທົ່ວໂລກຕໍ່ໄປອີກ. ມາດຕະການປິດປະເທດຊົ່ວຄາວຖືກເປັນໄມ້ຕາຍອັນສຸດທ້າຍເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການ. ເມື່ອເບິ່ງຂ່າວທາງການ, ອັນອົດບໍ່ກັງວົນບໍ່ໄດ້. ບວກກັບຂ່າວກໍ່ກວນຈອມປອມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນແຕກຕື່ນ. ເຖິງຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດຈະຫຼາຍ, ແຕ່ຄົນປົວດີກະມີຫຼາຍກວ່າ. ຄົນນັບພັນຕາຍ, ແຕ່ດີເປັນໜື່ນໆ. ຂໍ້ມູນນີ້, ຄົນໜ້າຈະມີກຳລັງໃຈໃນການຕໍ່ສູ້ໂລກ.

ສຳລັບ ສ ປ ປ ລາວ, ຍັງບໍ່ມີລາຍງານທາງການຄົນຕິດເຊື້ອ. ຂ້າພະເຈົ້າກະເປັນຫ່ວງສະຖານະການບໍ່ຕ່າງຫັຍງກັບທ່ານ. ແຕ່ເຮົາກະຕ້ອງຢູ່ບົນຄວາມຈິງ ແລະ ສັດທາ. ເຊື່ອໜັ້ນວ່າຫຼາຍຄົນຈະບໍ່ຈົບຊີວິດລົງຈາກໂລກນີ້. ການປ້ອງກັນຕົວ, ໂດຍສະເພາະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ສູງອາຍຸ. ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວພູມຕ້ານທານຫຼຸດຫນ້ອຍລົງຕາມອາຍຸໃຂ. ເຮົາບໍ່ຄວນຫຼີກເວັ້ນການຮັບຂ່າວ, ແຕ່ຕ້ອງຄິດກ່ອນເຊື່ອ ແລະ ປະຕິບັດຕົວໃຫ້ຖືກ. ການມີສະຕິ ບໍ່ໄດ້ຫມາຍວ່າບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ຫຼີກເວັ້ນການສະຖານະການຕົວຈິງ. ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ເຮົາຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ໃຫ້ເປີດຕົວຮັບຮູ້ ແລະ ສັງເກດ.

ທ່ານຄວນຄຸມສິ່ງຄຸມໄດ້. ພວກເຮົາບໍ່ມີອຳນາດຫຼາຍພໍ ໃນການຄວບຄຸມຫຼາຍໆສິ່ງ ໃນໄລຍະການມີຊີວິດຂອງເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາມີການຄວບຄຸມໃນວິທີການທີ່ພວກເຮົາເລືອກທີ່ຈະປະຕິບັດໃນເຫດການນັ້ນ. ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະປະຕິບັດໃນຊ່ວງການລະບາດໂລກນີ້ໄດ້ແນວໃດ? ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ຂ່າວສານ, ໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມຢ້ານກົວ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມກົດດັນ ຫຼື ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະໄດ້ຮັບການກະກຽມທີ່ດີກວ່າ. ທີ່ນີ້ຕົວຢ່າງບາງອັນແມ່ນ:

ຂໍ້ຄວນລະວັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ: ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ ໃນຄວາມສະອາດຕົນເອງ, ໃສ່ຫນ້າກາກໃນສະຖານ ທີ່ສ່ຽງ ແລະ ອຸປະກອນຈຳເປັນອື່ນໆ, ແລະ ທ່ານຍັງຕ້ອງລ້າງມືໃຫ້ສະອາດດ້ວຍສະບູແລະນໍ້າ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງເພື່ອສັງຄົມ:   ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນການຊຸມນຸມທາງສັງຄົມຂະຫນາດໃຫຍ່. ປ່ຽນໄປເປັນໂທລະສັບແລະໂທວິດີໂອ. ເຊັ່ນດຽວກັບການຕິດຕໍ່ກັບຫມູ່ເພື່ອນ ເພື່ອສື່ສານ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນດີໆນຳກັນໄດ້ ແທນການພົບຕົວຕໍ່ຕົວ.

ຄວາມສໍາພັນ / ຄອບຄົວ: ປຶກສາຫາລືກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວລະມັດລະວັງ ເປັນພິເສດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂອ້ລົມກັບພໍ່ແມ່ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານ. ເບິ່ງແຍງສຸກກະພາບ ແລະ ຄວາມສະອາດ.

ທີ່ເຄີຍເຮັດ : ປຶກສາຫາລືກັບຫົວຫນ້າຂອງທ່ານ ເພື່ອຊອກທາງເລືອກໃນການເຮັດວຽກ ທີ່ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຫ້ອງການ ຫຼື ທີ່ບໍ່ມີກນຮ່ວມຕົວຄົນຫຼາຍໆ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ເຄື່ອງມືການເຮັດວຽກຈາກໄລຍະໄກ.

ການເງິນ : ມີຄວາມເປັນໄປວ່າທ່ານອາດຕ້ອງໃຊ້ເງິນຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນອາຫານ ແລະ ຢາ. ຕ້ອງກະກຽມເງິນເຈ້ຍ, ແທນເງິນດິຈິຕໍ. ເພື່ອວ່າມີການຕິດຂັດທາງເຕັກນິກ ທ່ານກໍ່ຈະຍັງພໍມີເງິນໃຊ້ຈ່າຍໃນສິ່ງຈຳເປັນ. ດີແທ້ແມ່ນພະຍາຍາມ ໃຊ້ຈ່າຍໃນສິ່ງຈຳເປັນໃນຊ່ວງນີ້ (ປະຫຍັດ).

ອອກກໍາລັງກາຍ : ຫຼີກລ່ຽງການໄປອອກກຳລັງກາຍທີ່ສູນກິລາ, ເພາະຍິ່ງຈະເປັນການສ່ຽງຕິດໂຣກ. ແນວໃດກະຕ້ອງ ອອກກໍາລັງກາຍຢູ່ເຮືອນຂອງທ່ານເອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງແຂງແຮງ.

ການຢຸດຊະງັກເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, ການເຮັດວຽກ, ແລະ ປິດທຸລະກິດສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນ ແລະ ຄວາມກົດດັນ. ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທາງການຕ້ອງການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ປີ່ນປົວ. ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາ ໃຈໃສ່ປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງ.

Viengsombath Bangonesengdet Editor in chief

ຊ່ວຍສ້າງສັນສິງເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ. ມີຄວາມສາມາດທີ່ມາຈາກປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ: ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ທາງອອນໄລ, ນະໂຍບາຍບຸກຂະລາກອນ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ ສອນ ເຕັກນິກການນຳພາ. ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການພິເສດ ຫຼື ຕິດຕາມເຕັກນິກຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້.

ບໍ່ມີຄຳເຫັນຫຍັງເທື່ອ.

ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ອອກຄຳເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.