Norkhame
ໄປຕາມກະແສ
ທ່ານກຳລັງເບິ່ງຂ້າມ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕົນເອງໄປຫຼືບໍ່? ຄວາມຈິງແລ້ວຕົວເຮົາຕ້ອງການຫຍັງກັນແທ້? ເປັນຫຍັງການຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການແທ້ໆຈິ່ງກາຍເປັນເລື່ອງຍາກໃນສັງຄົມປະຈຸບັນ? ອ່ານເພີ່ມ
ເລືອກເຮັດ
ຈົ່ງປ່ຽນ​ຂໍ້​ອ້າງ​ເປັນ​ຫາ​ວິ​ທີ​ເຮັດວຽກ. ເມື່ອ​ທ່ານ​ປ່ຽນ​ວິ​ທີ​ທີ່​ທ່ານ​ເບິ່ງ ​ສິ່ງ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ກໍ​ປ່ຽນ​ໄປ. ການ​ບໍ່​ເລືອກ​ຄື​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ທ່ານ​ເລືອກ. ທ່ານ​ເລືອກ​ທີ່ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນບໍ່? ຫຼື ​ທ່ານ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ຊີ​ວິດ​ໄປ​ເລື່ອຍໆ? ​ທ່ານ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ຊີ​ວິດ​ແບບ​ນີ້​ຕໍ່​ໄປເປັນຕົ້ນ. ອ່ານເພີ່ມ
ສ້າງຈາກຈຸດເດັ່ນ
ຊີວິດທີ່ເຂັ້ມແຂງນັ້ນເປັນແນວໃດ? ເມື່ອເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດດ້ວຍການໃຊ້ຈຸດແຂງຂອງຕົວເອງແລ້ວ ຊີວິດຂອງເຮົາຈະເປັນແນວໃດແດ່? ລອງມາເບິ່ງຕົວຢ່າງຊີວິດຂອງຄົນທີ່ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໄດ້. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.