Norkhame
ເຮັດວຽກໃຫ້ປອດໄພ
ການບັນລຸຄວາມສົມດຸນໃນການເຮັດວຽກ – ຈະມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ວຽກຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ. ອີງຕາມການຄົ້ນຄ້ວາໃໝ່, ຜົນກະທົບການເຮັດວຽກເກີນອັດຕາຊົ່ວໂມງກຳນົດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງເຈັບເປັນ. ອ່ານເພີ່ມ
ບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ທຸກໆຄົນຕ້ອງການທີ່ຈະສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ ແລະ ມີເວລາເພີດເພີນກັບຊີວິດສ່ວນຕົວ. ສະຕິຮູ້ສຶກເພິ່ງພໍໃຈແມ່ນ ສຳຄັນຕໍ່ການສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດວຽກ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມສຳເລັດໃນອາຊີບ – ບໍ່ມີຄຳນິຍາມທີ່ຈະແຈ້ງ. ອ່ານເພີ່ມ
ຕິເພື່ອສ້າງ
ມີຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມໝັ້ນ ໃຈໃນການເວົ້າອອກມາຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກແມ່ນຈຳເປັນຫຼາຍ. ມັນມີຄວາມສຳ ຄັນໃນລະດັບ. ໃນລະດັບສ່ວນຕົວ, ມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ອາຊີບຂອງທ່ານ ໃນທາງບວກ ຫລື ທາງລົບ. ອ່ານເພີ່ມ
ເພື່ອປະສິດທິພາບ
ນິດໄສການເຮັດວຽກແມ່ນທັດສະນະຄະຕິ, ຈັນຍາບັນ, ພຶດຕິກຳ, ຫຼືທ່າອ່ຽງປະຕິບັດທີ່ທ່ານ ນຳໃຊ້ໃນການບັນລຸຜົນງານສູງສຸດໃນທຸລະກິດຫຼືບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.