Norkhame
ແຫຼ່ງແນວຄິດ
ທ່ານເຄີຍຖາມຕົວເອງບໍ່ວ່າ: ຄວາມຕ້ອງການເກີດຂຶ້ນຈາກສ່ວນໃດຂອງສະໝອງ? ຄວາມຕ້ອງການມີວິວັດທະນາການມາຈາກ “ການຢາກມີຊີວິດຢູ່ລອດ” ມາສູ່ “ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ” ໃນສະໝອງຂອງເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານທີ່ລະອຽດຊັບຊ້ອນຢູ່ຄູ່ກັນມາດົນແສນດົນ. ອ່ານເພີ່ມ
ພັດທະນາສະໝອງ
ສະໝອງກໍ່ມີວິວັດທະນາການ. ເຮົາມາຕາມຮອຍວິວັດທະນາການຂອງສະໝອງວ່າເປັນແນວໃດ? ສະໜອງກໍ່ຄືກັບກ້າມເນື້ອ ຊຶ່ງຢູ່ລຶກທີ່ສຸດໃນສະໝອງ ເຮັດໜ້າທີ່ເບິ່ງແຍງກົນໄກທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການມີຊີວິດຢູ່ຂອງມະນຸດ ເຊັ່ນ: ຫາຍໃຈ, ກຳນົດຄວາມດັນໂລຫິດ ເປັນຕົ້ນ ຫຼືເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄືເປັນອຸປະກອນຄໍ້າຈຸນຊີວິດມະນຸດນັ້ນເອງ. ອ່ານເພີ່ມ
ຢາກແລະບໍ່ຢາກເຮັດ
ຄວາມຕ້ອງການຢາກເຮັດ ຄວາມຕ້ອງການບໍ່ຢາກເຮັດ ມັກເກີດຂື້ນກັບທຸກໆຄົນ. ຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກຄິດວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຈະຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ຄວາມຮູ້ສຶກຢາກລົງມືເຮັດເພື່ອກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ເຊັ່ນ “ຢາກເຮັດ…” ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງສະເໝີໄປວ່າຈະຕ້ອງເປັນເຊັ່ນນີ້. ອ່ານເພີ່ມ
ຄວາມຕ້ອງການດີ
ເຮັດໃດຈິ່ງຮູ້ວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ຈັດໃນໝວດຄວາມຕ້ອງການທີ່ດີ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ດີ. ຫົວຂໍ້ນີ້ສຳຄັນ ສຳລັບທຸກໆຄົນ. ບາງທີ່ເຮົາມີແຮງພັກດັນໃນການເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງ ໂດຍບໍ່ໍຮູ້ວ່າມັນກາຍເປັນສິ່ງທຳຮ້າຍຄົນອື່ນໃນສັງຄົມ ຫຼື ຄົນໃນຊີວິດເຮົາ. ອ່ານເພີ່ມ
ປ່ຽນກັນຮັບ
ໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກເບິ່ງຕົນເອງ, ຍາກທີ່ຈະຮູ້ຈຸດດີ ແລະ ອ່ອນຂອງຕົນເອງ. ຄູທີ່ສອນຕົນເອງໄດ້ດີທີ່ສຸດຄົນໜຶ່ງແມ່ນ ທັດສະນະການຮູ້ເບິ່ງຕົວເອງ. ລັກສະນະດັ່ງກ່າວ, ມັນໝາຍວ່າ ເຮົາເປີດໃຈທີ່ຈະຮັບຮູ້ຄວາມດີ ແລະ ອ່ອນ ເຊິ່ງຈະກ້າວໄປຫາການເສີມທັກສະ ແລະ ການປັບປຸງຕົນເອງ. ອ່ານເພີ່ມ
ປະຕູສູ່ສຳເລັດ
ທ່ານອາດມີຄຳຖາມຄືກັນ, ເພາະເຫດໃດອົງກອນຈຶ່ງລົ້ມເຫຼວ? ມາເບິ່ງປັດໄຈທີ່ທໍາລາຍຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານໃນອົງກອນ ມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຢູ່ລອດຜ່ານວິກິດ. ຮູບແບບການນຳພາຂອງການນຳ ເປັນຕົວຕັດສິນຄວາມສຳເລັດແລະບໍ່ສຳເລັດ. ອ່ານເພີ່ມ
ທ່ານມີ “ທັກສະ”
“ທັກສະ” ເປັນຕົວກໍານົດພື້ນຖານ ດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ການ ສຶກສາຫາຄວາມຮູ້. ມັນໄດ້ມາຈາກປະສົບການເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ວ່າຈະເປັນກິດຈະກໍາໃດໆ ຄົນທີ່ສະຫລາດຈະຕ້ອງສະຫລະເວລາມາຍຸດຄິດແລ້ວຈັດລະບົບຄວາມຮູ້ທີ່ສະສົມມາເປັນຂັ້ນຕອນ ແລ້ວນຳໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງ. ອ່ານເພີ່ມ
ລົບດ້ານມືດ
ມີບົດວິໄຈໃນແວດວົງອຸດສາຫະກໍາ ໄດ້ເຮັດການວິໄຈຢ່າງເຈາະເລິກເຖິງ “ດ້ານມືດ” ຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ນໍາທີ່ຈະເປັນຕົວທໍາລາຍອາຊີບຂອງພວກເຂົາ. ລວມທັງອາດຈະສ້າງຜົນກະທົບໃນທາງດ້ານລົບໃຫ້ກັບອົງກອນອີກດ້ວຍ. ອ່ານເພີ່ມ
ເບິ່ງໃກ…ໄປໃຫ້ເຖິງ
ບັນຫາຈຶ່ງມີຢູ່ວ່າ ແລ້ວເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ນໍາ ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານ? ຄໍາຕອບຈຶ່ງຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາໃຫ້ຄໍານິຍາມຂອງຄໍາວ່າຜູ້ນໍາ  ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານໄວ້ແນວໃດ? ຊຶ່ງນັບວ່າເປັນປະເດັນທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງອີກປະເດັນໜຶ່ງ. ທັກສະໃດທີ່ຕັດ ສິນຄວາມເປັນຜູ້ນຳ? ອ່ານເພີ່ມ
ສ້າງພອນສະຫວັນ
ພອນສະຫັວນ ເປັນສິ່ງທີ່ມີມາຈາກມື້ເກີດ. ຖ້າພັດທະນາປະຈຳ, ສິ່ງນັ້ນກໍ່ສມາດກາຍເປັນຈຸດແຂງໄດ້. ພອນສະແຫວງ ແມ່ນການອອກແຮງສຶກສາ, ເຮັດຕົວຈິງ ແລະ ພັດທະສາສີມື. ສອງຢ່າງນີ້ຕ້ອງໄປພອ້ມໆກັນ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.