Norkhame
ປ່ຽນກັນຮັບ
ໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກເບິ່ງຕົນເອງ, ຍາກທີ່ຈະຮູ້ຈຸດດີ ແລະ ອ່ອນຂອງຕົນເອງ. ຄູທີ່ສອນຕົນເອງໄດ້ດີທີ່ສຸດຄົນໜຶ່ງແມ່ນ ທັດສະນະການຮູ້ເບິ່ງຕົວເອງ. ລັກສະນະດັ່ງກ່າວ, ມັນໝາຍວ່າ ເຮົາເປີດໃຈທີ່ຈະຮັບຮູ້ຄວາມດີ ແລະ ອ່ອນ ເຊິ່ງຈະກ້າວໄປຫາການເສີມທັກສະ ແລະ ການປັບປຸງຕົນເອງ. ອ່ານເພີ່ມ
ຮັບຄຳຕິ
ທ່ານເຄີຍຖາມຕົນເອງບໍ່ວ່າ: ຂ້ອຍຈະເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີໄດ້ແນວໃດ? ຕໍາແໜງຜູ້ນຳອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດ ອາດຕ້ອງໃຊ້ຫຼາຍຍຸດທະວິທີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໂອກາດເຂົ້າໄປໃນຈຸດໆນັ້ນ. ຖ້າເວົ້າທັກສະ ແລະ ສະພາວະການເປັນຜູ້ນຳ, ທຸກໆຊີວິດແມ່ນຈຳເປັນຫຼາຍ ເພື່ອນຳພາຊີວິດຄອບຄົວ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕົນເອງ. ການຮັບຄຳຕິຊົມໃນທາງກໍ່ສ້າງຈາກໝູ່ເພື່ອນ ເປັນຮູບແບບການປັບຕົວຮູບແບບການນຳພາທີ່ດີຂື້ນ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.