Norkhame
ຈາກເພື່ອນສູ່ເພື່ອນ
ມັກໄດ້ຍິນຫຼາຍຄົນວ່າ “ເງິນຊື້ຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ ຫຼື ເງິນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນສຸກ”. ແຕ່ກໍ່ປະກົດເຫັນຄົນທຸກຍາກທີ່ຫາຂໍທານກິນວັນໆເພື່ອລ້ຽງຊີບ ແລະ ຄົນອີກຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງຕິດໜີ້ເພື່ອຊື້ວັດຖຸ. ອ່ານເພີ່ມ
ມີສິ່ງດີຢາກບອກ
ເຮົາຮູ້ສຶກດີສະເໜີເວລາມີຄົນມາເອົາໃຈໃສ່, ໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນເວລາເຮົາຜິດຫວັງ, ຍິນຄຳເວົ້າດີໆຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແລະ ນັບຖື ຫຼື ການເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ. ອ່ານເພີ່ມ
ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້
ຄົນຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍ ໃນເວລາບັນລຸໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ໄດ້ສິ່ງຂອງທີ່ຕ້ອງການ. ໃນງານແຕ່ງດອງ ໜ້າຈະເປັນວັນທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດຂອງຄູ່ບ່າວສາວ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.