Norkhame
…ຕອນຈາກລາ
ບໍ່ມີຫຍັງເປັນຂອງເຮົາ, ຫຼື ເຮົາບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດໃຜ, ເຮົາມາພົບ ແລະ ກະຈາກ. ຄຳເວົ້າຂອງພະພຸດທະເຈົ້າ ປະເພດແນວນີ້ຄືແມ່ນຕົວຈິງຫຼາຍ. ການຈາກ​ລາ ມີຄຸນ​ຄ່າ​ທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສູນ​ເສຍ. ລອງເປີດໃຈເບິ່ງ. ອ່ານເພີ່ມ
ສຸກ…ເພາະວາງໃຈ
ຫາກ​ປ່ອຍ​ໄປ​ໃນ​ຈັງ​ຫວະ​ທີ່​ຄວນ​ປ່ອຍ, ກະເປັນການ​ຈາກ​ລາ​ຂອງ​ສິ່ງ​ນັ້ນໆ​. ຈະ​ບໍ່​ນຳ​ພາ​ໃຫ້​ໃຈ​ຮູ້​ສຶກວ່າ​ເສຍ​ດາຍ​ ເພາະ​ມັນ​ເປັນ​ເຫດ​ຜົນ​ຂອງ​ປັນ​ຍາ​ທີ່ບອກວ່າ​ຄວນ​ປ່ອຍ​ມັນ​ໄປ. ​ແຕ່​ຫາກ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຢັບ​ຢັ້ງ​ໄວ້​ເພື່ອ​ຫ​ຍັງ ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນ​ຜ່ານ​​ໄປຈາກຊີວິດ ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ກັບ​ມາ​​ທຳຮ້າຍ​ຕົວ​ເຮົາ​ໃຫ້​ເຈັບ​ຊ້ຳ​ໄດ້​ໃນ​ພາຍ​ຫລັງ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.