Norkhame
ປ່ອຍວາງແຕ່ບໍ່ປະ
ເມື່ອເຮົາບໍລິຫານແບບວາງເສີຍ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ ແລະ ກໍາກັບດູແລຫຼາຍປານໃດ. ມັນເປັນການເປີດ ໂອກາດໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດວຽກ. ອີກທັງຍັງບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ເຮົາມອບໝາຍວຽກໄປຕ້ອງມາລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກທັນທີທີ່. ອ່ານເພີ່ມ
ບັ້ນຮົບຊີວິດ
ເມື່ອ​ຕ້ອງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ ແທນວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ວົງ​ສັງ​ຄົມ. ເຮົາ​ກໍ່ຈະບໍ່​ເປັນ​ຜູ້​ແຂ່ງ ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍອ​າ​ລົມ​ຝ່າຍ​ລົບ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ຕົນ​ເອງ​ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເສັ້ນ​ໄຊ​ຝ່າຍ​ດຽວ. ​ແຕ່​ຄວນ​ຮຽນ​ຮູ້​ວິ​ທີ​ແຂ່ງ​ເພື່ອ​ຊະ​ນະ​ທັງ​ອຸ​ປ​ະ​ສັກ​ນາ​ນາປະການ ​ແລະ ​ເພື່ອ​ຊະ​ນະ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ​ ຜູ້ທີ່​ອ້ອນວອນ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຢ່າງບໍ່​ຮູ້​ຈົບ​. ອ່ານເພີ່ມ
ແບ່ງປັນຄວາມສຳເລັດ
ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການມອບໝາຍວຽກ ປຽບໄດ້ຄືກັນກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການບໍລິຫານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ທັ້ງໝົດກໍ່ຄື ໃຫ້ເຮົາໃຊ້ເວລາຄິດເລື່ອງວຽກກ່ອນທີ່ຈະເຮັດສິ່ງອື່ນ. ຄິດໃຫ້ລະອຽດ. ຄິດໃຫ້ເຫັນພາບລວມວ່າວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເຮົາຕ້ອງເຮັດເອງ ຫຼື ໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດ. ອ່ານເພີ່ມ
ເບິ່ງຈາກຂ້າງໃນ
ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ: ຢາກໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ຕ້ອງເລີ່ມຈາກຈຸດຈົບ. ໝາຍວ່າ: ໃຫ້ເອົາເປົ້າໝາຍມາເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການສ້າງແຜນງານ, ຈັດຕັ້ງ, ປະເມິນຜົນ ແລະ ກວດສອບແກ້ໄຂ. ການເບິ່ງທີ່ຈຸດທຸລະກິດເຮົາກຳລັງຈະເດີນໄປ, ເປັນການສ້າງຈິນຕະນາການ ໃນການເຮັດວຽກ, ແຮງບັນດານໃຈ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຄົ້ນຄິດວິທີໃນການເຮັດວຽກແບບໃໝ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.