Norkhame
ຢູ່ກັບປະຈຸບັນຢ່າງມີສະຕິ
ທັກສະນີ້ ເປັນການເຂົ້າໄປຢູ່ໃນປະຈຸບັນເຕັມຕົວ. ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ບໍ່ຢຶດຕິດກັບສິ່ງໃດທັງນັ້ນ.ຕົວຢ່າງ ທີ່ດີອັນໜຶ່ງກ່ຽວກັບ ການດຳລົງຊີວິດກັບປະຈຸບັນ ແມ່ນເລື່ອງເລົ່າ ຂອງຄູບາທີ່ໄປກຳມະຖານໃນປ່າເລິກ ແຕ່ຕິດກັບວົງລ້ອມຂອງເສືອ. ອ່ານເພີ່ມ
ຮູ້ຈິດໃຈຂອງຕົນເອງ
ການຮັບຮູ້ຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນວ່າກຳລັງຄິດຫຍັງ ແລະ ຕ້ອງການຫຍັງ ຈະເປັນແນວທາງໃນການສ້າງກິດຈະກຳ ຫຼື ການກະທຳໃນຕົວຈິງ. ການສຶກສາຄວາມຮູ້ສຶກພາຍໃນ ທຸກໆຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້. ເຊິ່ງເປັນຄວາມຮູ້ສຶກປະສາດສຳພັດທີ່ທຸກໆຄົນມີມາແຕ່ກຳເນີດ. ອ່ານເພີ່ມ
ຊອກຫາຄວາມປາດຖະໜາ
ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມເພີດເພີນ ແລະ ມັກເຮັດທີ່ສຸດ? ສິ່ງດັ່ງກ່າວບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະຕ້ອງເປັນເລື່ອງໃຫຍ່. ຄວາມປາດຖະໜາສິ່ງນ້ອຍໆກໍ່ສາມາດນຳມາເຮັດໄດ້. ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຕ້ອງປ່ຽນໂລກທັງໂລກ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໂລກມີແຕ່ຮອຍຍີ້ມ. ອ່ານເພີ່ມ
ຄິດໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຄວາມຄິດຂອງຄົນເຮົາເປັນໃຫຍ່ຫຼາຍ ດຄດັ່ງທີ່ໄດ້ສະເໜີມາກ່ອນໜ້ານີ້. ມັນສາມາດສ້າງຈິນຕະນາການໃນອານາຄົດ ແລະ ຫວນກັບສູ່ອາດີດ. ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຄິດເປັນໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດສະຕິ. ອ່ານເພີ່ມ
ປ່ຽນຢ້ານເປັນແຮງພັກດັນ
ຄວາມຢ້ານເປັນຈິດສຳນຶກທີ່ບັນທອນຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ ໃນການດຳລົງຊີວິດ. ມີຫຼາຍໆຄົນເຮັດວຽກງານ ຫຼື ມີຊີວິດກັບຄວາມຢ້ານ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.