Norkhame
ໂລກຫີວມາຢາມ ໂລກຫີວມາຢາມ
ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວກວ່າໂຄວິດແມ່ນການອຶດຫີວ. ການກັກຕົວໃນປະເທດໂຄລົມເບຍກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຄົນທຸກຈົນທີ່ປະເທດອື່ນໆ ຊຳກັບການຕັດລາຍຮັບ.. ການຢຸດງານເຮັດໃຫ້ ບໍ່ມີວຽກເຮັດເຮັດໃຫ້ ຄົນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສັບເກົ່າທີ່ສະສົມມາລ້ຽງຊີບ. ທຸງສີແດງແມ່ນສະແດງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ປະເທດໂຄລົມເບຍ ທີ່ບອກວ່າຕ້ອງການອາຫານ. ທາງການປະເທດໂຄລົມເບຍ, ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກັກຕົວໃນເຮືອນ ໃຫ້ສະແດງເຄື່ອງໝາຍ ເພື່ອບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າຕ້ອງການໃຫ້ສັງຄົມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໃດ? ທຸງ ຫຼື ແພເຄື່ອງໝາຍສີແດງ ຢູ່ເຂດທີ່ທຸກຈົນຂອງປະເທດໂຄລໍາເບຍ – ເປັນສັນຍານທີ່ຫຼາຍຄົນກຳລັງນຳມາສະແດງທີ່ໜ້າບ້ານ ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຕ້ອງການອາຫານ ໃນທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດນີ້. ຄົນສູງອາຍຸ, ເດັກ ແລະ... ໂລກຫີວມາຢາມ

ອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວກວ່າໂຄວິດແມ່ນການອຶດຫີວ. ການກັກຕົວໃນປະເທດໂຄລົມເບຍກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຄົນທຸກຈົນທີ່ປະເທດອື່ນໆ ຊຳກັບການຕັດລາຍຮັບ.. ການຢຸດງານເຮັດໃຫ້ ບໍ່ມີວຽກເຮັດເຮັດໃຫ້ ຄົນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສັບເກົ່າທີ່ສະສົມມາລ້ຽງຊີບ. ທຸງສີແດງແມ່ນສະແດງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ ປະເທດໂຄລົມເບຍ ທີ່ບອກວ່າຕ້ອງການອາຫານ. ທາງການປະເທດໂຄລົມເບຍ, ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກັກຕົວໃນເຮືອນ ໃຫ້ສະແດງເຄື່ອງໝາຍ ເພື່ອບອກໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າຕ້ອງການໃຫ້ສັງຄົມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໃດ? ທຸງ ຫຼື ແພເຄື່ອງໝາຍສີແດງ ຢູ່ເຂດທີ່ທຸກຈົນຂອງປະເທດໂຄລໍາເບຍ – ເປັນສັນຍານທີ່ຫຼາຍຄົນກຳລັງນຳມາສະແດງທີ່ໜ້າບ້ານ ເພື່ອບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າຕ້ອງການອາຫານ ໃນທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດນີ້.

ຜູ້ອາໄສຢູ່ເມືອງ Girardot ທີ່ເປັນຊົນຊັ້ນ ກຳ ມະກອນໄດ້ເອົາຜ້າສີແດງປະຕູເພື່ອຊີ້ບອກວ່າຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ໃນ Bogota, Colombia [Nadege Mazars / Al Jazeera]

ຄົນສູງອາຍຸ, ເດັກ ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ອາໃສໃຕ້ຫຼັງຄາເຮືອນທີ່ແອອັດ. ໃນເວລາທີ່ການກັກບໍລິເວນ ຂອງໂຄລົມເບຍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ຫຼາຍຄົນທີ່ອາໃສໃນເມື່ອງໄດ້ສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ.

ລັດຖະບານກ່າວວ່າຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ເດືອນເມສາເປັນຕົ້ນໄປ, ຈະເລີ່ມຈັດຫາເງິນອຸດໜູນ 160,000 ເປໂຊຂອງໂກລົມບີ (40 ໂດລາ) ໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ຄົວເຮືອນ. ສຳລັບສາມລ້ານຄອບຄົວທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ “ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພອຶດຫີວ”. ປະທານາທິບໍດີ ຂອງໂຄລົມເບຍກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າຕົນຈະໄດ້ມອບໂອນເງິນສົດໃຫ້ແກ່ 1 ລ້ານຄອບຄົວ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງອໄດອາຫານໃນອາທິດໜ້າ.

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານ ກ່າວວ່າການໃຫ້ເງິນອຸດໜູນແກ່ບາງຊຸມຊົນແມ່ນ “ສິ່ງທ້າທາຍ” ຍ້ອນວ່າຫຼາຍໆຄົນບໍ່ເຄີຍລົງທະບຽນກັບລັດຖະບານມາກ່ອນ. ໃນຈຳນວນຊາວໂກລົມເບຍ ຈຳນວນຫລາຍ ໝື່ນຄົນ ມີພຽງ ສ່ວນນ້ອຍທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນຫວ່າງງານເປັນທາງການ. ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນ, ຜ້າແດງທີ່ແຂວນຢູ່ນອກປ່ອງຢ້ຽມຂອງພວກເຂົາແມ່ນສັນຍານທີ່ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ຍັງບໍ່ທັນຮອດ.

ໂຄລົມເບຍ 3

ມີສາມສີທີ່ທາງການໃຫ້ນຳມາສະແດງທີ່ໜ້າເຮືອນ. ສີດຳໝາຍເຖິວ ຄວາມຮຸນແຮງ, ສີຟ້າ ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແພດ. ໃນນີ້ສິແດງແມ່ນຫຼາຍສຸດ ໃນຂອບເຂດບ້ານນອກ ແລະ ຫ່າງໃກຊອກຫຼີກ. ໂດຍສະເພາະແຖວນອກເມື່ອງ ທີ່ເຂດນະຄອນຫຼວງ. ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ, ໂດຍບໍ່ມີສັນຍາ ແລະ ມີລາຍໄດ້ບໍ່ເປັນປົກກະຕິຈາກການຂາຍແຮງງານປະຈຳວັນ.

ການປິດລ້ອມ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 24 ມີນາ, ເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງພວກເຂົາຖືກຢຸດສະງັກລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າລັດຖະບານຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ຕາມຖະໜົນ ຫົນທາງເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດ. ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 233 ຄົນ. ການປິດລ້ອມດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 27 ເມສາ, ແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາສອງອາທິດຕື່ມອີກ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວິຕົກກັງວົນຕື່ມອີກໃນບັນດາກຸ່ມຄົນງານ.

ໂຄລົມເບຍໂຄໂຣວາວີ 1

ອງການຈັດຕັ້ງຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 200 ຄອບຄົວ ນັບຕັ້ງແຕ່ການກັກກັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ແຕ່ງົບປະມານ ຂອງພວກເຂົາແມ່ນຈຳກັດ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນ ຫຼາຍຂື້ນທຸກໆມື້. ພວກເຮົາມີຄົນອ້ອນວອນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ແຕ່ວ່າອົງກອນບໍ່ມີງົບພຽງພໍສຳລັບທຸກຄົນ. ປະຊາຊົນບໍ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການອາຫານ, ຍັງລວມເອົາເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ເປັນຕົ້ນນໍ້າສະອາດ.

ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍປະຕິບັດງານເພື່ອຕ້ານຄວາມອຶດຫີວຂອງປະເທດໂຄລົມເບຍກ່າວວ່າ “ຜ້າສີດຳ ໝາຍ ຄວາມວ່າຄວາມຮຸນແຮງບາງຊະນິດກຳລັງປະສົບຢູ່ໃນເຮືອນ, ສີຟ້າແມ່ນເວລາມີຄວາມຕ້ອງການທາງການແພດ ແລະ ສີແດງແມ່ນເວລາພວກເຂົາຕ້ອງການອາຫານ. ຄວາມຕ້ອງການຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ແລະ ແນ່ນອນຈະເພີ່ມຂື້ນໃນອາທິດແລະເດືອນຂ້າງໜ້າ.

ໂຄລໍາເບຍເປັນໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຄໂບລາວີ

ໃນຂະນະທີ່ຫລາຍໆຄົນໄດ້ສະແດງສີແດງຢູ່ນອກປ່ອງຢ້ຽມ, ບາງຄົນເວົ້າວ່າພວກເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອໃດໆ. ສະຖານະການແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກ. ຫຼາຍຄອບຄົວມີເງິນຝາກປະຢັດພຽງເລັກນ້ອຍ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ໄປໃນກ່ອນໜ້ານີ້. ບໍ່ສະເພາະແຕ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ, ປະເທດເສດຖະກິດໃຫຍ່ໆເຊັ່ນ ອາເມລິກາ ກໍ່ກຳລັງປະສົບພົບພໍ້ກັບບັນຫານີ້ຄືກັນ. ຄົນຂາຍແຮງງານ ບໍ່ສາມາດທົນກັບສະພາບການກັກຕົວໄດ້ດົນ. ຍິ່ງເສດຖະກິດໃຫຍ່ເທົ່າໃດກໍ່ຍິ່ງກະທົບ.

Viengsombath Bangonesengdet Editor in chief

ຊ່ວຍສ້າງສັນສິງເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ. ມີຄວາມສາມາດທີ່ມາຈາກປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ: ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ທາງອອນໄລ, ນະໂຍບາຍບຸກຂະລາກອນ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ ສອນ ເຕັກນິກການນຳພາ. ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການພິເສດ ຫຼື ຕິດຕາມເຕັກນິກຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້.

ບໍ່ມີຄຳເຫັນຫຍັງເທື່ອ.

ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ອອກຄຳເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.