Norkhame
ກຽມໃຊ້ໜີ້ ກຽມໃຊ້ໜີ້
ເສັ້ນຕາຍຄັ້ງໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ສຳລັບການສົ່ງໜີ້ ສິນຂອງປະເທດ ອາເຈັນຕີນ້າ. ໃນຊ່ວງລຳບາກໂຄວິດ, ປະເທດຕ້ອງມາຂຸ້ນຂ້ຽວຫາເງິນສົ່ງເຈົ້າໜີ້. ລັດຖະບານຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມລຳບາກ,​ ເມື່ອພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສົ່ງດອກ 20 ເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນການຊຳລະໜີ້ສິນທັງໝົົດຕາມກຳນົດ. ເຈົ້າຂອງພັນທະບັດ ກຳລັງຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ ຮັບຜິດຊອບ ໜີ້ນສິນທີ່ທາງການອາເຈັນຕີນາຕ້ອງສົ່ງຄືນ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດ.​ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດ ອາເຈນຕິນາບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນໄດ້ຫຼາຍ. ເປັນຄຳຖາມ ແລະ ຂໍ້ສົງໃສວ່າ ທາງການສາມາດຈັດການບັນຫາໜີ້ສິນຫລືບໍ່? ໃນກາງເດືອນເມສາ,... ກຽມໃຊ້ໜີ້

ເສັ້ນຕາຍຄັ້ງໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ ສຳລັບການສົ່ງໜີ້ ສິນຂອງປະເທດ ອາເຈັນຕີນ້າ. ໃນຊ່ວງລຳບາກໂຄວິດ, ປະເທດຕ້ອງມາຂຸ້ນຂ້ຽວຫາເງິນສົ່ງເຈົ້າໜີ້.

ລັດຖະບານຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມລຳບາກ,​ ເມື່ອພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສົ່ງດອກ 20 ເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນການຊຳລະໜີ້ສິນທັງໝົົດຕາມກຳນົດ. ເຈົ້າຂອງພັນທະບັດ ກຳລັງຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ ຮັບຜິດຊອບ ໜີ້ນສິນທີ່ທາງການອາເຈັນຕີນາຕ້ອງສົ່ງຄືນ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດ.​ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດ ອາເຈນຕິນາບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນໄດ້ຫຼາຍ.

ເປັນຄຳຖາມ ແລະ ຂໍ້ສົງໃສວ່າ ທາງການສາມາດຈັດການບັນຫາໜີ້ສິນຫລືບໍ່? ໃນກາງເດືອນເມສາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ນຳສະເໜີ ຂອງຕົນໃນການປັບໂຄງສ້າງພັນທະບັດ ຂອງປະເທດອາເຈນຕິນາທີ່ມີມູນຄ່າ 65 ພັນລ້ານ ໂດລາ, ເຊິ່ງຖືກຄວບຄຸມໂດຍກົດໝາຍຂອງອຳນາດການປົກຄອງຕ່າງປະເທດ – ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າໜີ້ສິນຕາມກົດໝາຍ ຕ່າງປະເທດ. ຄາດວ່າ ທາງລັດຖະບານຈະບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ໃນການຈ່າຍເງິນໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ ເປັນເວລາສາມປີ, ຮອດປີ 2023; ຍ້ອນການຫຼຸດຜ່ອນ 62 ເປີເຊັນໃນການຈ່າຍດອກເບ້ຍເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງທີ່ປະເທດເຮົາເປັນ ໜີ້ 38 ພັນລ້ານ; ແລະ ການຕັດ 5.4 ເປີເຊັນຕໍ່ການຈ່າຍເງິນຕົ້ນຕໍ, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງເງິນຝາກປະຢັດອີກ 3,2 ຕື້ໂດລາ ສຳ ລັບອາເຈນຕິນາ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າພັນທະບັດສະເລ່ຍ 2.3 ເປີເຊັນ, ແທນທີ່ຈະແມ່ນ 7 ເປີເຊັນທີ່ເຈົ້າໜີ້ຄາດໝາຍ.

ປະເທດອາເຈນຕິນາເຂົ້າໄປໃນວິກິດການ COVID-19 ແລະ ຢູ່ໃນສະພາວະຖົດຖອຍ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ ໄດ້ຮ້າຍແຮງຂື້ນຫຼາຍເທົ່າ ຫລັງຈາກການຕົກລົງຢຸດກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດຊ່ວງໂຄວິດ. ນັກເສດຖະສາດກ່າວວ່າ ການຄ້າຂາຍທີ່ຖືກຂັດຂວາງ ປິດກັ້ນໂອກາດການເຕີບໂຕ ຢ່າງຮຸນແຮງກວ່າການຕົກຢູ່ໃນສົງຄາມ. ສິ່ງທີ່ອາເຈນຕິນາຕ້ອງການແມ່ນຄວາມສາມາດຈ່າຍໜີ້. ຖ້າວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມສາມາດຈ່າຍໄດ້, ມັນຈະສ້າງບັນຫາໃໝ່ກັບໜີ້ສິນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ.

ຜູ້ຈັດການຊັບສິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ – ພ້ອມທັງກອງທຶນໃຫຍ່ອື່ນໆທີ່ມາຈາກຫຼາຍກ່ວາ ໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງພັນທະບັດອາເຈນຕິນາທີ່ອອກພາຍຫຼັງປີ 2016 ໄດ້ມາຮ່ວມຕົວກັນສົນທະນາ. ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກ່າວວ່າ “ການປະຕິເສດແມ່ນມີເຫດຜົນ ແລະ ໜ້າຈະແມ່ນສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ.” ທ່ານກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນການເຈລະຈາ … ສິ່ງທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງເຮັດແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ເຊື່ອວ່າ ລະບົບການເງິນຈະບໍ່ລົ້ມເຫລວ.”

ນັກວິຊາການ ເຊື່ອວ່າມີຊ່ອງຫວ່າງ ສຳລັບປະເທດ ອາເຈັນຕີນາ. ແຕ່ມັນອາດຈະເປັນການຍາກຫຼາຍ. ການຮ່າງນະໂຍບາຍເສດຖະກິດແມ່ນວິທະຍາສາດທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບພາຍໃຕ້ສະພາບບໍ່ປົກກະຕິ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ. ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການອອກແບບແຜນເສດຖະກິດມະຫາພາກຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂື້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ປະເທດ Argentina, ແຕ່ໃນໂລກ.

ປະເທດອາເຈນຕິນາບໍ່ແມ່ນປະເທດດຽວທີ່ເຂົ້າໄປໃນວິກິດການ ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ. ບັນດາປະເທດ ໃຫ້ກູ້ຢືມກໍ່ ບໍ່ສາມາດ ຫາບພາລະໜີ້ສິນຂອງພວກເຂົາ. ພົບວ່າຕົນເອງກໍ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໜີ້ໄດ້ຍ້ອນວ່າເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາຖືກຫລຸດຜ່ອນໂດຍການປິດລ້ອມຂອງ COVID-19.

ນັກເສດຖະສາດ ທ່ານ ເຈບຟຼີແຊກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຄລົມເບຍ, ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາໄລໃນວັນພຸດ ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບປະເທດອາເຈນຕິນາໃນເວລານີ້, ພວກເຮົາກຳລັງເວົ້າເຖິງວິກິດການໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດສະພາວະເສດຖະກິດຊຸດໂຊມ ໃນຊຸມປີ 1930”. ເມື່ອການກັກກັນສິ້ນສຸດລົງ, ພາກເອກະຊົນຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາຕົວເອງອັດຕາດອກເບ້ຍການເງິນທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂື້ນ.

Viengsombath Bangonesengdet Editor in chief

ຊ່ວຍສ້າງສັນສິງເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ. ມີຄວາມສາມາດທີ່ມາຈາກປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ: ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ທາງອອນໄລ, ນະໂຍບາຍບຸກຂະລາກອນ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ ສອນ ເຕັກນິກການນຳພາ. ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການພິເສດ ຫຼື ຕິດຕາມເຕັກນິກຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.