Norkhame
ປ່ຽນຮູບແບບ ປ່ຽນຮູບແບບ
ປ່ຽນຮູບແບບ

ຖ້າຫາກທ່ານກໍ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ທ່ານຄົງຮູ້ສຶກແປກປະຫຼາດໃຈ ທີ່ໂລກໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງສິ້ນເຊີງໃນສອງສາມອາທິດສັ້ນໆ ຊ່ວງທີ່ມີການເລີ່ມລະບາດໂຄວິດ. ນັກທຸລະກິດຢ້ານວ່າມັນຈະປ່ຽນຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະກິດແນວໃດແດ່? ເມື່ອໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງໂຣກໂຄວິດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ, ມັນທັງທຳລາຍ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ສະພາບທຸລະກິດຂະ ໜາດນ້ອຍກໍ່ຈະມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄປ ເປັນຕົ້ນການຂາຍທີ່ຕ້ອງເພີ່ງພາການໂຄສະນາຂາຍສົດທາງອອນໄລຫຼາຍຂື້ນ. ການຂົນສົ່ງເປັນ ໜຶ່ງທຸລະກິດທີ່ບໍ່ສາມາດຕັດຂາດໄດ້. ຄົນມາເລາະຊື້ເຄຶ່ອງຄົງຫາຍໄປຕາມກັນ.

ຈາກສະພາບການເກັບຕົວໃນເຮືອນ, ເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ສາມາດອອກມາສູ່ທີ່ສາທາລະນະໄດ້ເປັນປົກກະຕິ. ນັ້ນເປັນບົດຮຽນທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ໃນຄວາມວຸ່ນວາຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຄາດວ່າຈະເກີດຂື້ນ; ມັນຂຶ້ນກັບພວກເຮົາບໍ່ວ່າພວກເຮົາຈະເອົາໃຈໃສ່ພວກມັນຫຼືບໍ່? ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະດັດປັບໄປກັບການປ່ຽນແປງນັ້ນບໍ່?

ໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ໃຜໆກະປະສົບກັບຄວາມສັບສົນ – ມີພະນັກງານຫຼາຍບໍລິສັດຖືກພັກງານ ແລະ ບາງບໍລິສັດເຖິງກັບຢຸດກິດຈະການຖາວອນ ຍ້ອນໂຄວິດ. ມັນຮູ້ສຶກວ່າທຸລະກິດຖືກແຍກອອກຈາກຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າທ່າແຮງ ແລະ ອອກຈາກສາຍສຳພັນເພື່ອນມິດ.

ແຕ່ທ່ານກໍ່ບໍ່ໃຈຮ້າຍຫລືຂົມຂື່ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະເປັນເຫດຜົນພາຍໃນຕົວຈິງ. ຍ້ອນຫຍັງ? ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບນີ້ຄົນດຽວ. ຖ້າຫາກທ່ານຕົກງານ, ປະຊາຊົນປະເທດອື່ນໆກະຕົກງານຄືກັນ. ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນອື່ນໆໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼື ເຫັນວ່າມີການຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຊົ່ວໂມງທີ່ພວກເຂົາສາມາດເຮັດວຽກໄດ້. ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຢ້ານວ່າພວກເຮົາຈະຜ່ານໄດ້ແນວໃດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ. ສຳລັບລູກຄ້າ ກໍ່ກະທົບເຊັ່ນດຽວກັນ. ຄົນທີ່ມີງານກະຕ້ອງໄດ້ພັກ, ຖືກຕັດຊົ່ວໂມງ, ແລະ ຂາດລາຍຮັບ. ເຮັດໃຫ້ພຶດຕິກຳການຊົມໃຊ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍຂື້ນ.

ຊອກຫົນທາງເພື່ອອານາຄົດ – ທ່ານ ກຳ ລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ? ທ່ານ ກຳ ລັງຢູ່ໃນຕອນຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ? ຫຼື ລໍຖ້າສະຖານະການທີ່ດີຂື້ນ, ຫຼື ທ່ານ ກຳ ລັງຊອກຫາກົນລະຍຸດການຕະຫຼາດແກ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ? ການຕະຫຼາດແບບເກົ່າ ແລະ ການໂຄສະນາຂາຍໃນຍຸກທີ່ຄົນອອກເຮືອນບໍ່ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ກ້າອອກເຮືອນໃນຍາມພະຍາດລະບາດເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງແຜນການການຕະຫຼາດ. ທ່ານຕ້ອງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ໃນການວາງແຜນ ຮູບແບບການດຳເນີນທຸລະກິດຜ່ານທາງດິຈິຕໍ – ເຖິງແມ່ນວ່າທັກສະນັ້ນ ຈະບໍ່ແມ່ນກິດຈະກຳທີ່ນອນໃນທາງແຜນທຸລະກິດມາກ່ອນ

ອະນາຄົດໄດ້ປ່ຽນໄປແລ້ວ –  ເວົ້າເຖິງອະນາຄົດ, ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເວົ້າເຖິງວິທີທີ່ພວກເຮົາຫວັງວ່າສິ່ງຕ່າງໆຈະກັບມາເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເປັນປົກກະຕິໃນໄວໆນີ້. ແຕ່ຄວາມຈິງກໍ່ຄືວ່າ, ສິ່ງຕ່າງໆຈະບໍ່ເປັນປົກກະຕິ. ບໍ່ແມ່ນໄລຍະໜຶ່ງທີ່ສາມາດຄາດເດົາໄດ້ ຈົນກວາຈະມີວິທີປ້ອງກັນແນ່ນອນ. ມີຫຼາຍທຸລະກິດທີ່ມີບັນຫາມາກ່ອນ, ການປິດກິດຈະການຊ່ວງໂຄວິດ ອາດໝາຍວ່າ ບໍ່ສາມາດກັບມາໄດ້ອີກ. ອຸດສາຫະກຳທັງໝົດຈະປ່ຽນແປງວິທີການດຳເນີນງານ. ທ່ານໄດ້ເລີ່ມເບິ່ງການປ່ຽນແປງທີ່ຈະເກີດຂື້ນແລ້ວບໍ່?  ຖ້າທ່ານເລີ່ມຄິດຕອນນີ້ ຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການວາງແຜນກ່ຽວກັບວິທີການປ່ຽນແປງທີ່ຈະເກີດຂື້ນ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນແມ່ນວ່າທຸລະກິດ ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການດຳເນີນງານຈາກໄລຍະໄກ.

ກຽມຕົວໃສ່ສິ່ງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ – ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຫັນວິກິດການນີ້ມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຈະຮູ້ວ່າອັນໃດທີ່ຈະເກີດຂື້ນ. ເສດຖະກິດທົ່ວທຸກມູມໂລກ ກຳລັງໄດ້ຮັບການໃສ່ໃຈໃນຊ່ວງວິກິດນີ້. ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດກໍາລັງຮັບມືກັບບັນຫາເງິນກູ້ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍ. ເຖິງທຸລະກິດຈະອານຸຍາດໃຫ້ມີການດຳເນີນງານ, ຜູ້ບໍລິໂພກບາງຂະແໜງການ ຄາດວ່າຈະບໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ດັ່ງທີ່ເຄີຍມີມາ, ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົ້ນ.

ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນແມ່ນຕິດຢູ່ເຮືອລຳດຽວກັນ. ກຳລັງປີນຂຶ້ນຝັງ. ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າພວກເຮົາຈະຈ່າຍໃບບິນເດືອນຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ? ພວກເຮົາຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຈະມີຄວາມສາມາດແກ້ໄຂ. ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ຢາກອອກໄປມ່ວນຊື່ນກັບສິ່ງບັນເທີງທາງນອກ. ທັງຢ້ານອັນຕະລາຍ. ແລະ ປະກົດການດັ່ງກ່າວ, ກໍ່ອາດກະທົບທຸລະກິດການບັນເທີງເຊັ່ນດຽວກັນ. ໃນທີ່ສຸດ ພວກເຮົາກໍ່ຫວັງວ່າສິ່ງຕ່າງໆກໍ່ຈະດີຂື້ນ. ແມ່ນແລ້ວ, ຄວາມເຈັບປວດແລະຜົນກະທົບທາງການເງິນອາດຈະມີຊີວິດຍືນຍາວກວ່າທີ່ຄິດ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະລອດຊີວິດຈາກສິ່ງນີ້. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາໃນທາງບວກແລະຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ດີຈະມາເຖິງ.

Viengsombath Bangonesengdet Editor in chief

ຊ່ວຍສ້າງສັນສິງເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ. ມີຄວາມສາມາດທີ່ມາຈາກປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ: ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ທາງອອນໄລ, ນະໂຍບາຍບຸກຂະລາກອນ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ ສອນ ເຕັກນິກການນຳພາ. ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການພິເສດ ຫຼື ຕິດຕາມເຕັກນິກຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້.

ບໍ່ມີຄຳເຫັນຫຍັງເທື່ອ.

ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ອອກຄຳເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.