Norkhame
ອອກພົບຮັກ ອອກພົບຮັກ
ຫ້າມບໍ່ໄດ້ເລື່ອງຮັກ. ສຳລັບໄວຮຽນການມີຄວາມຮັກທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການຮຽນ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ກໍ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີສີສັນຫຼາຍຂື້ນ. ສຳລັບພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງແລະເພື່ອນໆ ກໍ່ສາມາດເປັນຫູເປັນຕາ. ບໍ່ແມ່ນຈະຄອຍຫ້າມສິ່ງບໍ່ຄວນ, ຫາກຍັງຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃກ້ຊິດ.ນີ້ເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ສຶກສາ: ເຈົ້າເຄີຍຖາມຕົນເອງບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງ, ຍັງຄົບກັບຄົນທີ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຫຼື ສັງຄົມບໍ່ມັກ? ເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະຮູ້ວ່າຄົນໆນັ້ນເປັນຄົນທີ່ຈະຮັກເຮົາແທ້ໆ? ຫົວໃຈຕ້ອງການຄົນທີ່​ເໜາະສົມ, ເຂົາອາດບໍ່ສາມາດຮ່ວມຊີວິດທ່ານໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ທ່ານອາດກຳລັງຄົບກັບຄົນທີ່ສ້າງບັນຫາໃກ້ເຈັບຫົວຕະຫຼອດ ແຕ່ກໍ່ຍັງເຊົາຄົບບໍ່ໄດ້? ໃນຄະນະທີ່ກຳລັງຈະເລີກຄົບກັບຄົນເກົ່າ, ທ່ານ​ກໍ່ອາດ​ພົບຄົນອື່ນໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງ​ໄວວາ. ລອງໃຊ້ເວລາຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງຄົ້ນຄິດວ່າຄົນ​ລັກສະນະ​ແບບໃດ ທີ່​ຈະ​ສາມາດ​ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແທ້ໆ?... ອອກພົບຮັກ

ຫ້າມບໍ່ໄດ້ເລື່ອງຮັກ. ສຳລັບໄວຮຽນການມີຄວາມຮັກທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການຮຽນ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ກໍ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີສີສັນຫຼາຍຂື້ນ. ສຳລັບພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງແລະເພື່ອນໆ ກໍ່ສາມາດເປັນຫູເປັນຕາ. ບໍ່ແມ່ນຈະຄອຍຫ້າມສິ່ງບໍ່ຄວນ, ຫາກຍັງຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳໃກ້ຊິດ.[signinlocker id=”3227″]ນີ້ເປັນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ສຶກສາ:

  1. ເຈົ້າເຄີຍຖາມຕົນເອງບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງ, ຍັງຄົບກັບຄົນທີ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຫຼື ສັງຄົມບໍ່ມັກ?
  2. ເຮັດແນວໃດຈິ່ງຈະຮູ້ວ່າຄົນໆນັ້ນເປັນຄົນທີ່ຈະຮັກເຮົາແທ້ໆ?
  3. ຫົວໃຈຕ້ອງການຄົນທີ່​ເໜາະສົມ, ເຂົາອາດບໍ່ສາມາດຮ່ວມຊີວິດທ່ານໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ທ່ານອາດກຳລັງຄົບກັບຄົນທີ່ສ້າງບັນຫາໃກ້ເຈັບຫົວຕະຫຼອດ ແຕ່ກໍ່ຍັງເຊົາຄົບບໍ່ໄດ້? ໃນຄະນະທີ່ກຳລັງຈະເລີກຄົບກັບຄົນເກົ່າ, ທ່ານ​ກໍ່ອາດ​ພົບຄົນອື່ນໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງ​ໄວວາ. ລອງໃຊ້ເວລາຈັກໜ້ອຍໜຶ່ງຄົ້ນຄິດວ່າຄົນ​ລັກສະນະ​ແບບໃດ ທີ່​ຈະ​ສາມາດ​ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການແທ້ໆ?

ຄຳເນະນຳທີ່ຈະສະເໜີໃຫ້ທ່ານ ກໍ່ຄືການກວດສອບເບິ່ງວ່າຄວນຈະຄົບກັບຄົນປະເພດແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດພົບຄົນທີ່ດີຂື້ນ ແລະ ຫຼຸດບັນຫາກັບຄົນຮັກໜ້ອຍລົງ.

ຄົນທຸກໆຄົນສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມຮັກ. ຫາກເມື່ອໃດຄົນຮັກກໍ່ບັນຫາ, ສ້າງຄວາມສັບສົນແກ່ຊີວິດ, ການຈາກກັນດ້ວຍດີເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.[/signinlocker]

Viengsombath Bangonesengdet Editor in chief

ຊ່ວຍສ້າງສັນສິງເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ. ມີຄວາມສາມາດທີ່ມາຈາກປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ: ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ທາງອອນໄລ, ນະໂຍບາຍບຸກຂະລາກອນ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ ສອນ ເຕັກນິກການນຳພາ. ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການພິເສດ ຫຼື ຕິດຕາມເຕັກນິກຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້.

ບໍ່ມີຄຳເຫັນຫຍັງເທື່ອ.

ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ອອກຄຳເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.