Norkhame
ຮັກບໍ່ຈຳກັດ ຮັກບໍ່ຈຳກັດ
ຂື້ນຊື່ວ່າຄົນແລ້ວ ສຽງຫົວ, ໃຫ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ ກໍ່ມີຄືໆກັນ. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນສີຜິວໃດ, ຊົນຊາດ ໃດ, ພາສາໃດ, ຄວາມຮູ້ສຶກຮັກ, ຫວງ, ຊັງ ແລະ ເສຍໃຈ ເປັນຕົ້ນ ກໍ່ຈະມີການສະແດງ ຫຼື ປະສາດສຳ ພັດທີ່ຄ້າຍໆກັນ ແຕ່ບາງຄັ້ງການສະແດງອອກບາງວັດຖະນະທຳ ນັ້ນອາດແຕກຕ່າງ. ຕົບທ້າຍໃນເດືອນແຫ່ງຄວາມຮັກ. ຂ້າພະເຈົ້າ... ຮັກບໍ່ຈຳກັດ

ຂື້ນຊື່ວ່າຄົນແລ້ວ ສຽງຫົວ, ໃຫ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ ກໍ່ມີຄືໆກັນ. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນສີຜິວໃດ, ຊົນຊາດ ໃດ, ພາສາໃດ, ຄວາມຮູ້ສຶກຮັກ, ຫວງ, ຊັງ ແລະ ເສຍໃຈ ເປັນຕົ້ນ ກໍ່ຈະມີການສະແດງ ຫຼື ປະສາດສຳ ພັດທີ່ຄ້າຍໆກັນ ແຕ່ບາງຄັ້ງການສະແດງອອກບາງວັດຖະນະທຳ ນັ້ນອາດແຕກຕ່າງ.

ຕົບທ້າຍໃນເດືອນແຫ່ງຄວາມຮັກ. ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ຂຽນຫົວຂໍ້ຫຍັງສ້າງໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຄົ້ນຄິດ ແຕ່ກັບແປເນື້ອເພັງ ຂອງໜຸ່ມບາວ-ສາວ ທີ່ຮ້ອງໂຕ້ພາສາຮັກກັນ ແລະ ຖາມຄຳຖາມຫຼາຍອັນ. ມີຕອນໜຶ່ງທີ່ ຜູ້ຊາຍເວົ້າວ່າ: ຈະຍັງຮັກຂ້ອຍຢູ່ບໍ່ ຖ້າຫາກຂ້ອຍບໍ່ເປັນຄົນຮັ່ງມີ ຫຼື ຈະຍັງຢູ່ຖ້າຂ້ອຍ ບໍ່ຖ້າຫາກຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ? ແມ່ຍິງກະຖາມຄືນວ່າ: ຈະຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າບໍ່ຖ້າຫາກຂ້ອຍເປັນຄົນອ່ອນແອ່? ຈະຍັງຮັກກັນບໍ່ຖ້າຮູ້ຈັກຈຸດບໍ່ດີຂອງລາວ?

ຈາກບົດເພັງ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ຖານະການເງິນ, ສັງຄົມ ແລະພາບພົດຕ່າງໆນັ້ນ ກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ສັງຄົມ ໃນປະເທດຕາເວັນ“ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າ ປະເທດພັດທະນາ” ແລ້ວນັ້ນກັງວົນຄືກັນ. ບໍ່ວ່າແຫ່ງໃດກໍ່ມີຄົນທຸກ, ດ້ອຍໂອກາດ, ມີການຖືຍົດຖືຊັ້ນ ແລະ ຖານະຄອບຄົວ ຫຼື ບົດບາດທາງສັງຄົມ. ຖ້າຫາກຄົນເຮົາຜ່ອນຈຸດນີ້ລົງໄດ້ ສັງຄົມຈະເປັນສຸກຫຼາຍຂື້ນ.

ທີ່ຍົກເພັງນີ້ຂື້ນມາ ແລະ ເພັງກ່ອນ ບໍ່ໄດ້ສະແດງວ່າ ຫຼົງໄຫຼຕາເວັນຕົກດັງໂມ. ແຕ່ຢາກເລົ່າປະສົບການຕົວຈິງໃຫ້ຝັງວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ປະສົບພົບພໍ່ກັບຄວາມຍາກຈົນຄືກັນ. ໃນເມື່ອກ່ອນ ຄອບຄົວກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີເງິນຈ້າງໃຫ້ຮຽນພາສາອັງກິດ. ແຕ່ຍ້ອນຄວາມມັກໃນສຽງເພັງ ຈິ່ງຮຽນແບບສຽງ, ຮ້ອງບາດຖືກແດ່ບໍ່ຖືກແດ່. ຮ້ອງກໍ່ຮ້ອງຄ່ອຍໆເພາະຮູ້ຕົວວ່າເວົ້າບໍ່ເປັນ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈ. ແລະ ກໍ່ເອົາເນື້ອເພັງມາແປ່ແຕ່ລະຕົວ ວ່າໝາຍວ່າແນວໃດ? ແລະ ກະຈື່ເອົາ. ເຕັກນິກການຮ້ອງເພັງ ໃຊ້ໄດ້ດີກັບການຮຽນພາສາ ສຳລັບຕົນເອງ ເພາະມ່ວນຫຼາຍ ແລະ ຈັງວະການຂື້ນລົງສຽງມີພະລັງ ແລະ ການເກາະກ່າຍ. ເວລາຈະຮຽນພາສາໃໝ່ ກ່ອນອື່ນໝົດຊອກວ່າມີເພັງໃຜແດ່ມ່ວນໆ ແລະ ກະຈັບມາແປເລີຍ.

ສ່ວນທ່ານໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖະນັດພາສາອັງກິດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແປ່ເນື້ອມາໃຫ້ ແລະ ລອງຮ້ອງເບິ່ງ. ຖ້າມ່ວນແລ້ວ ເປັນຫຍັງບໍ່ຮ້ອງເພັງອື່ນນຳ. ເພັງນີ້ ຕົ້ນສະບັບແມ່ນຂອງນັກຮ້ອງ ດັງ ຊື່: ອາດໍາ ລາວິນ, ແຕ່ເລືອກເອົາການດັດຂອງຊາວໝຸ່ມສອງຄົນ ເຊິ່ງມີພະລັງສຽງເປັນມືອາຊີບຫຼາຍ.

ຊື່ເພັງ: “Locked Away” – ຖືກຄຸມຂັງ

ຊື່ເພັງນີ້ໄດ້ທີ່: http://apple.co/21mvOhp
If I got locked away ຖ້າຫາກຂ້ອຍຖືກຄຸກ
And we lost it all today…ແລະພວກເຮົາສູນເສຍໝົດທຸກໆຢ່າງໃນວັນນີ້
Tell me honestly…ບອກຂ້ອຍແທ້ໆດູວ່າ….
Would you still love me the same? ເຈົ້າຈະຍັງຮັກຂ້ອຍຄືເກົ່າບໍ່?
If I showed you my flaws ຖ້າຂ້ອຍບອກຈຸດບໍ່ດີຂອງຂ້ອຍ
If I couldn’t be strong ຖ້າຂ້ອຍເປັນຄົນອ່ອນແອ
Tell me honestly ບອກຂ້ອຍມາຕົງໆເບິ່ງວ່າ
Would you still love me the same? ເຈົ້າຈະຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າຫຼືບໍ່?

If a judge for life me…ຖ້າຫາກຂ້ອຍຖືກຕັດສິນ ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ
Would you stay by my side? ເຈົ້າຈະຍັງຢູ່ຄຽງຂ້າງຂ້ອຍຫຼືບໍ່?
Or is ya gonna say good-bye? ຫຼື ເຈົ້າຈະໜີຈາກຂ້ອຍ
Can you tell me right now? ເຈົ້າບອກຂ້ອຍດຽວນີ້ໄດ້ບໍ່?
If I couldn’t buy you the fancy things in life ຖ້າຫາກຂ້ອຍບໍ່ສາມາດຊື້ເຄື່ອງແພງໆໃຫ້ເຈົ້າໃນຊີວິດນີ້
Tell me would it be alright ເປັນແນວນັ້ນກະໄດ້ບໍ່?
Come and show me that you are down (ah-ha) ເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍເຊື່ອເຈົ້າເບິ່ງວ່າ ເຈົ້າຈະຍັງຢູ່ກັບຂ້ອຍ

Now tell me would you really ride for me? (would you really ride for me?) ບອກຂ້ອຍມາເບິ່ງວ່າ ເຈົ້າຈະຍັງສະໜັບສະໜູນຂ້ອຍຢູ່ບໍ່? (ເຈົ້າຈະຍັງສະໜັບສະໜູນຂ້ອຍຢູ່ບໍ່?)

Baby, tell me would you die for me? (tell me would you die for me?) ທີ່ຮັກ, ບອກຂ້ອຍມາເບິ່ງວ່າ ເຈົ້າຈະຍອມຕາຍເພື່ອຂ້ອຍໄດ້ບໍ່?
Would you spend your whole life with me? ເຈົ້າຈະໃຊ້ຊີວິດທີ່ເຫຼືອກັບຂ້ອຍຫຼືບໍ່?
Would you be there to always hold me down? ເຈົ້າຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນກັບຂ້ອຍຫຼືບໍ່?
Tell me would you really cry for me? (would you really cry for me?) ເຈົ້າຈະຍອມເສຍນໍ້າຕາເພື່ອຂ້ອຍບໍ່? ເຈົ້າຈະຍອມເສຍນໍ້າຕາເພື່ອຂ້ອຍບໍ່?
Baby, don’t lie to me (baby, don’t lie to me) ທີ່ຮັກ, ຢ່າຕົ້ວຂ້ອຍ (ທີ່ຮັກ, ຢ່າຕົ້ວຂ້ອຍ)

If I didn’t have anything…ຖ້າຫາກຂ້ອຍບໍ່ມີຫຍັງ…
I wanna know would you stick around? ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າເຈົ້າຈະຍັງຢູ່ກັບຂ້ອຍບໍ່?

If I got locked away ຖ້າຫາກຂ້ອຍຖືກຄຸກ
And we lost it all today…ແລະພວກເຮົາສູນເສຍໝົດທຸກໆຢ່າງໃນວັນນີ້
Tell me honestly…ບອກຂ້ອຍແທ້ໆດູວ່າ….
Would you still love me the same? ເຈົ້າຈະຍັງຮັກຂ້ອຍຄືເກົ່າບໍ່?
If I showed you my flaws ຖ້າຂ້ອຍບອກຈຸດບໍ່ດີຂອງຂ້ອຍ
If I couldn’t be strong ຖ້າຂ້ອຍເປັນຄົນອ່ອນແອ
Tell me honestly ບອກຂ້ອຍມາຕົງໆເບິ່ງວ່າ
Would you still love me the same? ເຈົ້າຈະຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າຫຼືບໍ່?

All I want is somebody real who don’t need much ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການທີ່ສຸດແມ້ນ ໃຜຄົນໃດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ເປັນໂລບມາກ
A gal I know that I can trust…ເປັນຄົທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ຂ້ອຍເຊື່ອໃຈໄດ້
To be here when money low ຢູ່ກັບຂ້ອຍໃນຍາມທີ່ຂ້ອຍມີເງິນນ້ອຍນິດ
If I did not have nothing else to give but love…ຖ້າຫາກຂ້ອຍບໍ່ມີຫຍັງຈະມອບໃຫ້ ນອກຈາກຄວາມຮັກ….
Would that even be enough? ຊຳນັ້ນກໍ່ຈະພໍບໍ່?
Gal, meh need fi know ບອກຂ້ອຍແດ່, ຂ້ອຍຢາກຮູ້

Now tell me would you really ride for me? (would you really ride for me?) ບອກຂ້ອຍມາເບິ່ງວ່າ ເຈົ້າຈະຍັງສະໜັບສະໜູນຂ້ອຍຢູ່ບໍ່? (ເຈົ້າຈະຍັງສະໜັບສະໜູນຂ້ອຍຢູ່ບໍ່?)
Baby, tell me would you die for me? (tell me would you die for me?) ທີ່ຮັກ, ບອກຂ້ອຍມາເບິ່ງວ່າ ເຈົ້າຈະຍອມຕາຍເພື່ອຂ້ອຍໄດ້ບໍ່?
Would you spend your whole life with me? ເຈົ້າຈະໃຊ້ຊີວິດທີ່ເຫຼືອກັບຂ້ອຍຫຼືບໍ່?
Would you be there to always hold me down? ເຈົ້າຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນກັບຂ້ອຍຫຼືບໍ່?
Tell me would you really cry for me? (would you really cry for me?) ເຈົ້າຈະຍອມເສຍນໍ້າຕາເພື່ອຂ້ອຍບໍ່? ເຈົ້າຈະຍອມເສຍນໍ້າຕາເພື່ອຂ້ອຍບໍ່?
Baby, don’t lie to me (baby, don’t lie to me) ທີ່ຮັກ, ຢ່າຕົ້ວຂ້ອຍ (ທີ່ຮັກ, ຢ່າຕົ້ວຂ້ອຍ)

If I didn’t have anything…ຖ້າຫາກຂ້ອຍບໍ່ມີຫຍັງ…
I wanna know would you stick around? ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າເຈົ້າຈະຍັງຢູ່ກັບຂ້ອຍບໍ່?

If I got locked away ຖ້າຫາກຂ້ອຍຖືກຄຸກ
And we lost it all today…ແລະພວກເຮົາສູນເສຍໝົດທຸກໆຢ່າງໃນວັນນີ້
Tell me honestly…ບອກຂ້ອຍແທ້ໆດູວ່າ….
Would you still love me the same? ເຈົ້າຈະຍັງຮັກຂ້ອຍຄືເກົ່າບໍ່?
If I showed you my flaws ຖ້າຂ້ອຍບອກຈຸດບໍ່ດີຂອງຂ້ອຍ
If I couldn’t be strong ຖ້າຂ້ອຍເປັນຄົນອ່ອນແອ
Tell me honestly ບອກຂ້ອຍມາຕົງໆເບິ່ງວ່າ
Would you still love me the same? ເຈົ້າຈະຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າຫຼືບໍ່?

Tell me, tell me, would you want me? (want me) ບອກແດ່, ບອກແດ່ ວ່າເຈົ້າຈະຍັງຕ້ອງການຂ້ອຍບໍ່?
Tell me, tell me, would you call me? (call me) ບອກແດ່, ບອກແດ່, ວ່າເຈົ້າຈະຍັງເອີ້ນຫາຂ້ອຍບໍ່?
If you knew I wasn’t ballin’ ຖ້າຫາກເຈົ້າຮູ້ວ່າຂ້ອຍບໍ່ແມ່ນຄົນຮັ່ງມີ
‘Cause I need a gal who’s always by my side…ເພາະຂ້ອຍຕ້ອງການຄົນທີ່ຢູ່ຄຽງຂ້າງຕະຫຼອດໄປ
Tell me, tell me, do you need me? (need me) ບອກແດ່, ບອກແດ່ ເຈົ້າຈະຍັງຢາກໄດ້ຂ້ອຍບໍ່?
Tell me, tell me, do you love me yea? ບອກແດ່, ບອກແດ່ ເຈົ້າຈະຍັງຮັກຂ້ອຍບໍ່?
Or is ya just tryna play me? ຫຼືເຈົ້າພຽງແຕ່ຄົບຂ້ອຍເພື່ອຫຼີ້ນຊື່ໆ?
‘Cause I need a gal to hold me down for life…ເພາະຂ້ອຍຕ້ອງການຄົນທີ່ຮ່ວມຊີວິດ

If I got locked away ຖ້າຫາກຂ້ອຍຖືກຄຸກ
And we lost it all today…ແລະພວກເຮົາສູນເສຍໝົດທຸກໆຢ່າງໃນວັນນີ້
Tell me honestly…ບອກຂ້ອຍແທ້ໆດູວ່າ….
Would you still love me the same? ເຈົ້າຈະຍັງຮັກຂ້ອຍຄືເກົ່າບໍ່?
If I showed you my flaws ຖ້າຂ້ອຍບອກຈຸດບໍ່ດີຂອງຂ້ອຍ
If I couldn’t be strong ຖ້າຂ້ອຍເປັນຄົນອ່ອນແອ
Tell me honestly ບອກຂ້ອຍມາຕົງໆເບິ່ງວ່າ
Would you still love me the same? ເຈົ້າຈະຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າຫຼືບໍ່?

If I got locked away ຖ້າຫາກຂ້ອຍຖືກຄຸກ
And we lost it all today…ແລະພວກເຮົາສູນເສຍໝົດທຸກໆຢ່າງໃນວັນນີ້
Tell me honestly…ບອກຂ້ອຍແທ້ໆດູວ່າ….
Would you still love me the same? ເຈົ້າຈະຍັງຮັກຂ້ອຍຄືເກົ່າບໍ່?
If I showed you my flaws ຖ້າຂ້ອຍບອກຈຸດບໍ່ດີຂອງຂ້ອຍ
If I couldn’t be strong ຖ້າຂ້ອຍເປັນຄົນອ່ອນແອ
Tell me honestly ບອກຂ້ອຍມາຕົງໆເບິ່ງວ່າ
Would you still love me the same? ເຈົ້າຈະຍັງຮັກກັນຄືເກົ່າຫຼືບໍ່?

Viengsombath Bangonesengdet Editor in chief

ຊ່ວຍສ້າງສັນສິງເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ. ມີຄວາມສາມາດທີ່ມາຈາກປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ: ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ທາງອອນໄລ, ນະໂຍບາຍບຸກຂະລາກອນ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ ສອນ ເຕັກນິກການນຳພາ. ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການພິເສດ ຫຼື ຕິດຕາມເຕັກນິກຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້.

ບໍ່ມີຄຳເຫັນຫຍັງເທື່ອ.

ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ອອກຄຳເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.