Norkhame
ມີສິ່ງດີຢາກບອກ ມີສິ່ງດີຢາກບອກ
ເຮົາຮູ້ສຶກດີສະເໜີເວລາມີຄົນມາເອົາໃຈໃສ່, ໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນເວລາເຮົາຜິດຫວັງ, ຍິນຄຳເວົ້າດີໆຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແລະ ນັບຖື ຫຼື ການເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ. ສິ່ງດີໆທີ່ຄົນອື່ນມອບໃຫ້ນັ້ນ ອາດມີລັກສະນະສັ້ນໆໃນເວລາໃດໜຶ່ງ. ເຫັນຄູ່ຮັກຫຼາຍໆຄູ່ມີການປ່ຽນແປງ. ຄຳເວົ້າທີ່ແສນຫວານ ເລີ່ມຈາງຫາຍໄປ. ໜູ່ຄູ່ທີ່ເຄີຍຜ່ານຜ່າສຸກທຸກນຳກັນ ກໍ່ອາດຍ້າຍໜ້າທີ່ ຫຼື ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃນການສັງສັນຄືແຕ່ເກົ່າ. ລູກນ້ອງທີ່ເອີ້ນໃຊ້ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ອາດບໍ່ມາສະເໜີໜ້າ ຖ້າໝົດສິ່ງຕ້ອງການ. ລູກຫຼານທີ່ມີອາດຕ້ອງພັດພາກ ຫຼື ແຍກບ່ອນຢູ່. ສິ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຈາກຄົນອື່ນ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃນວັນນີ້ ລວມທັງວັດຖຸ... ມີສິ່ງດີຢາກບອກ

ເຮົາຮູ້ສຶກດີສະເໜີເວລາມີຄົນມາເອົາໃຈໃສ່, ໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນເວລາເຮົາຜິດຫວັງ, ຍິນຄຳເວົ້າດີໆຈາກຄົນທີ່ເຮົາຮັກ ແລະ ນັບຖື ຫຼື ການເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງ.

ສິ່ງດີໆທີ່ຄົນອື່ນມອບໃຫ້ນັ້ນ ອາດມີລັກສະນະສັ້ນໆໃນເວລາໃດໜຶ່ງ. ເຫັນຄູ່ຮັກຫຼາຍໆຄູ່ມີການປ່ຽນແປງ. ຄຳເວົ້າທີ່ແສນຫວານ ເລີ່ມຈາງຫາຍໄປ. ໜູ່ຄູ່ທີ່ເຄີຍຜ່ານຜ່າສຸກທຸກນຳກັນ ກໍ່ອາດຍ້າຍໜ້າທີ່ ຫຼື ບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃນການສັງສັນຄືແຕ່ເກົ່າ. ລູກນ້ອງທີ່ເອີ້ນໃຊ້ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ອາດບໍ່ມາສະເໜີໜ້າ ຖ້າໝົດສິ່ງຕ້ອງການ. ລູກຫຼານທີ່ມີອາດຕ້ອງພັດພາກ ຫຼື ແຍກບ່ອນຢູ່. ສິ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຈາກຄົນອື່ນ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ໃນວັນນີ້ ລວມທັງວັດຖຸ ແລະ ສິ່ງຂອງ. ຄວາມຕ້ອງການເອົາໃຈໃສ່ ມີມາແຕ່ນ້ອຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ລື່ມໄປວ່າ: ຕົນເອງມີບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການສ້າງຄວາມສຸກ ແລະ ການຢູ່ເປັນສຸກໄດ້ບໍ່ວ່າຈະສະຖານະການໃດໆກໍ່ຕາມ.

ໃນທີ່ນີ້, ໄດ້ສະແດງວີທີໃນການສ້າງທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີ ໃນການດຳລົງຊີວິດ ແບບມີແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ການຄິດໃນທາງທີ່ດີ. ຫາກນຳໄປປະຕິບັດເປັນປະຈຳແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຄົ້ນພົບ ຫົນທາງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດມີຄວາມສຸກໄດ້ທຸກໆເວລາ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານສືບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຕົນຮັກ ແລະ ສ້າງສັນຜົນງານທີ່ດີໃນສັງຄົມ ຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ.

Viengsombath Bangonesengdet Editor in chief

ຊ່ວຍສ້າງສັນສິງເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ. ມີຄວາມສາມາດທີ່ມາຈາກປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ: ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ທາງອອນໄລ, ນະໂຍບາຍບຸກຂະລາກອນ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ ສອນ ເຕັກນິກການນຳພາ. ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການພິເສດ ຫຼື ຕິດຕາມເຕັກນິກຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້.

ບໍ່ມີຄຳເຫັນຫຍັງເທື່ອ.

ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ອອກຄຳເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.