Norkhame
ເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນຄົນ ເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນຄົນ
“ຄົນສະຫຼາດມັກຄິດ ແຕ່ຄົນຢາກເປັນສຸກຕ້ອງຮູ້ຈັກຄິດຫາແນວຄິດເປັນສຸກ”. ຍ້ອນຄວາມຄິດເກີດຂື້ນໃນສະໜອງໄວຫຼາຍ ຈົນບາງຄັ້ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມຢ້ານກັບອານາຄົດ, ຜິດຫວັງກັບອາດີດ ແລະ ບໍ່ກ້າປະເຊີນໜ້າແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເວລາຄົນພົບພໍ້ກັບປັນຫາ ກໍ່ມັກຈະຫຼົບໜີ ຫຼື ບໍ່ເບິ່ງຫາທາງແກ້ ແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ປັນຫາຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈ ແລະ ທົນທຸກລະທົມ. ຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສຶກສາຈາກພາຍໃນຄວາມຄິດຂອງຄົນ ແລະ ພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງຄົນເພື່ອໃຫ້ເຫັນສະພາບ ແລະ ຫົນທາງປັບປຸງໃນຕົວບຸກຄົນເພື່ອກ້າວສູ່ການສ້າງຄວາມສຸກພາຍໃນ. ເຂົ້າໃຈຄວາມເປັນຄົນ

“ຄົນສະຫຼາດມັກຄິດ ແຕ່ຄົນຢາກເປັນສຸກຕ້ອງຮູ້ຈັກຄິດຫາແນວຄິດເປັນສຸກ”. ຍ້ອນຄວາມຄິດເກີດຂື້ນໃນສະໜອງໄວຫຼາຍ ຈົນບາງຄັ້ງກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມຢ້ານກັບອານາຄົດ, ຜິດຫວັງກັບອາດີດ ແລະ ບໍ່ກ້າປະເຊີນໜ້າແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ເວລາຄົນພົບພໍ້ກັບປັນຫາ ກໍ່ມັກຈະຫຼົບໜີ ຫຼື ບໍ່ເບິ່ງຫາທາງແກ້ ແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ປັນຫາຄຸ້ມຄອງຈິດໃຈ ແລະ ທົນທຸກລະທົມ.

ຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສຶກສາຈາກພາຍໃນຄວາມຄິດຂອງຄົນ ແລະ ພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງຄົນເພື່ອໃຫ້ເຫັນສະພາບ ແລະ ຫົນທາງປັບປຸງໃນຕົວບຸກຄົນເພື່ອກ້າວສູ່ການສ້າງຄວາມສຸກພາຍໃນ.

Viengsombath Bangonesengdet Editor in chief

ຊ່ວຍສ້າງສັນສິງເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ. ມີຄວາມສາມາດທີ່ມາຈາກປະສົບການ ແລະ ການສຶກສາ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດ: ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ, ການຕະຫຼາດ, ການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການຄ້າ ທາງອອນໄລ, ນະໂຍບາຍບຸກຂະລາກອນ, ປັບປຸງອົງການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ ສອນ ເຕັກນິກການນຳພາ. ທ່ານສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການພິເສດ ຫຼື ຕິດຕາມເຕັກນິກຜ່ານທາງເວັບໄຊນີ້.

ບໍ່ມີຄຳເຫັນຫຍັງເທື່ອ.

ເປັນຄົນທຳອິດທີ່ອອກຄຳເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.

Your email address will not be published.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.