Norkhame
ຄົນລາວ = ຄົນຈິງໃຈ
ເຈົ້າມາແຕ່ໃສ? ເປັນຄຳຖາມທີຂ້າພະເຈົ້າມັກຖືກຖາມເວລາ ທີ່ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ. ແລະ ມີຫຼາຍຄັ້ງ ທີ່ຄົນລາວເອງມັກຖາມຂ້າພະເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກໃນລາວ. ຄຳຖາມດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຕົນເອງ ເກີດມີຂໍ້ສົງໃສວ່າ: ການທີ່ເຮົາຫົວດຳ ແລະ ເຮັດວຽກໃນລາວ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໜາຍວ່າຫຼາຍຄົນຈະເບິ່ງເປັນຄົນລາວໝົດ. ອ່ານເພີ່ມ
ເຂົ້າລາວ ຄືໜຶ່ງເອກະລັກຂອງຊາດ
​ຕາມ​ຖະໜົນຫົນທາງ​ທົ່ວ​ທຸກ​ແຂວງ ​ແລະ ​ໃນ​ບາງ​ເຂດ​ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍ່ມັກ​ຈະ​ພົບ​ເຫັນ ທົ່ງ​ນາປູກ​ເຂົ້າ. ຖ້າ​ຈະ​ທຽບຄວາມ​ງາມ​ແລ້ວ ກໍ່ບໍ່ຕ່າງ​ຫຍັງ​ກັບ​ສວນ​ດອກ​ໄມ້ ທີ່​ມີ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂະຫຍາຍຕົວ​ແຕ່​ກ້າ​ເຂົ້າ ຈົນ​ຮອດ​ກາຍ​ເປັນ​ຮວງ​ທີ່​ຫອມ​ຫວນ ພ້ອມ​ເກັບ​ກ່ຽວ. ອ່ານເພີ່ມ
ຂ້ອຍ…ຫຼົງຮັກລາວ
ທ່ານຈັກບໍ່ຄວາມຄິດຮອດບ້ານເກີດນັ້ນ ຈັ່ງແມ່ນຫົດຫູ່. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກດັ່ງກ່າວ ຄັ້ງທຳອິດ ຕອນເດີນທາງໄປສຶກສາທີ່ປະເທດ ໂປແລນ. ຈັ່ງແມ່ນຫວ່າງເວ່. ເຖິງຈະໄປກັບເພື່ອນທີ່ດີໆ ອີກ ສິບກວ່າຊີວິດ ແຕ່ຄວາມຮູກສຶກໂດດດ່ຽວປ່ຽວພອຍ ເຮັດໃຫ້ກັ້ນນຳ້ຕາໄວ້ບໍ່ໄດ້ ວັນທີ່ສອງ ໃນເມື່ອ ຕ້ອງຮູ້ວ່າຈະໄດ້ ມາຢູ່ນີ້ຕັ້ງ 6 ປີ. ອ່ານເພີ່ມ
ທິດນີ້ໄປ “ອຸດອນ” ນຳກັນບໍ່?
ຮອດຍາມວັນພັກປະຈຳອາທິດ, ໜ້າຈະເປັນເວລາຊື້ເຄື່ອງເຂົ້າເຮືອນຊານ, ຫຼື ໃຊ້ເວລາໄປກິນເຂົ້ານອກບ້ານ, ປິນປົວ, ເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ຊື້ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດນຳເຂົ້າມາໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍພາສີນຳເຂົ້າ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.