Norkhame
ກັນດີກວ່າແກ້
ຍົກເວັ້ນ ສ ປ ປ ລາວ, ປະເທດໃກ້ຄຽງ ຈີນ ທີ່ບໍ່ຕິດ, ມັນເຮັດໃຫ້ຄົນສົງໃສ. ພູມອາກາດຮ້ອນ, ການບໍ່ແອອັດ ຂອງປະຊາກອນ ໃນການສັນຈອນ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ອາດເປັນປັດໃຈໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ຍັງບໍ່ທັນພົບຄົນຕິດພະ ຍາດນີ້ເພື່ອ. ທາງການລາວ ແລະ ປະຊາຊົນກໍ່ໃສ່ໃຈ ແລະ ຮ່ວມກັນຕ້ານເຕັມທີ່. ອ່ານເພີ່ມ
ເຈີ້ເສິກໜັກ
ບໍ່ສະເພາະແຕ່ສາທາລະນະສຸກ, ບັນດາປະເທດໃຫຍ່ທາງດ້ານເສັດຖະກິດ, ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງສະພາບຄວາມສ່ຽງການຖຢດຖອຍ ທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ໃນຊ່ວງການລະບາດ ໂລກ ໂຄວິດ19 ໄດ້. ໂດຍສະເພາະ, ປະເທດທີ່ມີສາຍພົວພັນເສດຖະກິດກັບ ຈີນ ແນ່ນອນ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກເປັນພິເສດ. ອ່ານເພີ່ມ
ທຸລະກິດຍິງ
ໃນວັນແມ່ຍິງສາກົນ ປີ 2020 ບໍ່ໄດ້ສ້າງຫຍັງພິເສດ ຄືກັບຫຼາຍໆປີ. ເປັນຕົ້ນ ວີດີໂອ້ຕັດຕໍ່, ແລະ ຫຼາຍໆຮູບແບບ ການສົ່ງເສີມ ບົດບາດຍິງໃນການພັດທະນາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທີ່ເວັບໄຊ໊ແຫ່ງນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນ ຫົວຂໍ້ຕິດພັນ ກັບແມ່ຍິງສະເໜີ. ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການສ້າງອາຊີບ ແລະ ລາຍຮັບແກ່ແມ່ຍິງ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.