Norkhame
ຕ້ອງຄ້າທາງອອນໄລ?
ແທນທີ່ຈະຍາງໄປຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອາດຄາວຽກງານອື່ນໆ. ເປັນຕົ້ນເບິ່ງແຍງລູກ, ກຳລັງເຮັດວຽກດ່ວນ, ກຳລັງເດີນທາງ. ການພົບເຫັນສິນຄ້າທາງມືຖື ແລະ ຄອມພີວເຕີ້ ໃນປະຈຸບັນ, ທ່ານສາມາດສອບຖາມ ແລະ ສັ່ງຊື້ໄດ້. ປະຫຍັດເວລາ ແລະ ການເດີນທາງ. ອ່ານເພີ່ມ
ການຄ້າທາງອອນໄລແມ່ນຫຍັງ?
ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບ ທຸລະ​ກິດ​ຜ່ານ​ທາງ​ເອ​ເລັກ​ໂທຼນິກ (E-Business) ​ແລະ ສິ່ງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການ​ຄ້າ​ຜ່ານ​ທາງ​ເອ​ເລັກ​ໂທຼນິກ (E​-Commerce) ເຊິ່ງ ລວມເອົາບັນດາ​ນິຍາມ ແລະ ຕົວຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຈຮູບແບບການຄ້າທາງອອນໄລໄດ້ດີຂື້ນ. ອ່ານເພີ່ມ
ໃຜຄ້າທາງອອນໄລ?
ການຄ້າທາງອອນໄລຕ້ອງການສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂັ້ນມະຫາພາກ ແລະ ການຕື່ນຕົວຂອງບໍລິສັດ, ອົງກອນ ລວມທັງສ່ວນບຸກຄົນ. ໃຜໆກະເບິ່ງໜ້າຈໍ. ທ່ານຕ້ອງນຳເອົາທຸລະກິດຂື້ນໜ້າຈໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.