Norkhame
ບອກຄຸນຜ່ານຈໍ
ການໂຄສະນາທາງອິນເຕີເນັດເປັນສິ່ງທີ່ປະບໍ່ໄດ້ຢູ່ແລ້ວ. ທ່ານຕ້ອງມາຊອກວິທີ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ຮູບການໂຄສະນາໄດ້ ຮັບຜົນດີ. ເຕັກນິກຕົວຈິງມີຫຼາຍກວ່ານີ້ ແລະ ຈະຖືກນຳສະເໜີເປັນໄລຍະ. ອ່ານເພີ່ມ
ຄືເປັນຕາເບິ່ງແທ້
ໂຄສະນາໜ້າຈໍໃຫ້ໜ້າສົນໃຈ, ເປັນວຽກຂອງນັກການຕະຫຼາດ. ຄົນທຸກມື້ນີ້, ກົມໜ້າໃສ່ຈໍເກືອບທຸກຄົນ. ນັ້ນເປັນເຫດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງມີການໂຄສະນາ, ຜ່ານໜ້າຈໍຈິ່ງ. ຮູບແບບວິທີການໂຄສະນາທາງອິນເຕີເນັດມີເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ນຳໃຊ້ທາງອອນໄລ. ສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດກໍ່ຄືການໂຄສະນາປ້າຍ. ອ່ານເພີ່ມ
ເພີ່ມອີກກົດ
ຫຼັກການ ການຕະຫຼາດ 4ພີ, ທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້ ກະໄດ້ມີການເສີມແນວຄິດອີກ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບສະພາບ ການຕະ ຫຼາດ. ຕົວຈິງແລ້ວອາດມີຫຼາຍກວ່າ ຫຼັກການ 7ພີ ເພື່ແເຮັດໃຫ້ແຜນການຕະຫຼາດມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຍິ່ງຂື້ນ. ອ່ານເພີ່ມ
ໃຊ້ກົນເກົ່າ
ສີ່ ພີ….4 Ps ຍັງບໍ່ຕົກຍຸກ. ການຕະຫລາດປະສົມ 4P ຫໍ້ມາຈາກພາສາອັງກິດ. ເປັນການນຳໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ໜ້າຈະເປັນພື້ນຖານຂອງນັກການຕະຫຼາດ ຕ້ອງໄດ້ລົງເລິກ. ມັນແມ່ນຮູບ ແບບການສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ, ໂດຍສະເພາະການໂຄສະນາ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງຍີ່ຫໍ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ສຳລັບນັກການຕະຫຼາດໃນລະດັບມືອາຊີບຈະຖືວ່າ: ການຕະຫຼາດ ຖືເອົາລູກຄ້າເປັນສູນກາງ. ອ່ານເພີ່ມ
ນັກຂາຍຍຸກໃໝ່
ການຂາຍອອນໄລຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ການຂາຍຜ່ານເວັບໄຊ໊ ແລະ ການໂຄສະນາຕ່າງໆຜ່ານທາງ ເຄື່ອງມືທີ່ນຳໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ ເປັນຕົ້ນ ແອ໋ບ (Application) ເປັນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ການຕະຫຼາດທາງເອເລັກໂທຼນິກ (Electronic Marketing – eMarketing). ອ່ານເພີ່ມ
ສິ່ງຄວນເຮັດ
ການຄ້າ ຜ່ານທາງເອເລັກໂທຼນິກ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ນອກຈາກທ່ານຈະຕ້ອງນຳໃຫ້ທັນ ການປ່ຽນແປງ ຂອງເຕັກນິກໃໝ່ໆທັນສະໃໝ, ທ່ານຍັງຕ້ອງໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ຈະກ່າວຕໍ່ໄປນີ້ເປັນປະຈຳ. ອ່ານເພີ່ມ
8 “ຢ່າ” ເຮັດເດັດຂາດ
ເຖິງຈະມີແນວດີຫຼາຍອັນ, ການຄ້າທາງອອນໄລ ມີສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ໃຈ. ບາງຢ່າງໃນນີ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ. ໄດ້ຍົກເອົາ 8 “ຢ່າ” ມາສົນທະນານຳກັນ ເພື່ອພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງສິ່ງທີ່ຈະເປັນຜົນລົບແກ່ທຸລະກິດ. ອ່ານເພີ່ມ
ໃຊ້ເສີມຍອດຂາຍ
ດຽວນີ້, ແມ່ນແຕ່ທຸລະກິດ ຍູ້ລໍ້ກາເຟ ທີ່ຕ່າງປະເທດ ກະນຳໃຊ້ການ ໂຄສະນາ ແລະ ຮັບການສັ່ງຊື້ຈາກລູກຄ້າໄດ້. ວິສາຫະກິດນີ້, ເຮັດການອົບ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫຸ້ມຫ່ໍ ຜະລິດຕະພັນການເຟ. ໂດຍລວມ, ບໍລິສັດ ແລະ ມີລູກຈ້າງ ນັບແຕ່ 2 ຄົນຂື້ນໄປ ກໍ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກການຄ້າທາງອອນໄລ. ອ່ານເພີ່ມ
ນັບມື້ນັບເພີ່ມການໃຊ້
ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້. ທຸກໆຢ່າງຈະຫັນເປັນການຄ້າຜ່ານທາງດິຈິຕໍຫຼາຍຂື້ນປີຕໍ່ປີ. ການ​ຂາຍຍ່ອຍ ຜ່ານທາງ​ອອນ​ລາຍ  ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຢ່າງໂດດເດັ່ນ. ໃຜຫັນບໍ່ທັນ, ອາດຕ້ອງພົບບັນຫາການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຂາດໂອກາດ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່ໆ ອັນຈະເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ. ອ່ານເພີ່ມ
ປະເພດຂອງ E-Business
ປະ​ເພດ​ຂອງ E-Business ມັກ​ຈະ​ລວມ​ເອົາ ການ​ພົວພັນ​ທາງ​ທຸລະ​ກິດ ຫຼື ການ​ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ​ຂ່າວສານ​ທາງ​ທຸລະ​ກິດດ້ວຍກັນເອງ. ມາເບິ່ງຮູບແບບການພົວພັນທາງທຸລະກິດທາງອອນໄລ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.