Norkhame
ຊອກຫາບ້ານ
ຖ້າຫາກຊີວິດຄືການເກີດມາເພື່ອຊົດໃຊ້ກຳເກົ່າແລ້ວ, ຄົນລາວຍຸກກ່ອນໜ້ານີ້ຈະມີກຳຫຼາຍ ກວ່າຄົນລາວໃນປະຈຸບັນ. ເພາະພວກເພີ່ນຕ້ອງຕົກໃນສະພາບທີ່ເຮົາເຫັນຂ່າວນີ້ທຸກໆວັນ ນັບເປັນຮ້ອຍປີ. ຖ້າຫາກບາບກຳມີຂື້ນກັບຄົນທີ່ກະທຳຄວາມຊົ່ວແລ້ວ ບາງຄັ້ງກໍ່ຫາຄຳຕອບ ບໍ່ໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊີວິດອັນບໍລິສຸດຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຕົກເປັນເຍື່ອຂອງສົງຄາມ. ອ່ານເພີ່ມ
“ຄູບາ” ນອກເຄື່ອງແບບ
ສົມທຽບກັບຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດຕາມຄຳສັ່ງສອນຂອງພະພຸດທະເຈົ້າແລ້ວ, ຖ້າຫາກນຳມາ ໃຊ້ໃນອົງການຈັດຕັ້ງ ໜ້າຈະມີຜົນເຮັດໃຫ້ອົງກອນມີການພັດທະນາໃນທາງທີ່ດີຂື້ນ. ຢ່າງໜຶ່ງ, ການເປັນຊາວພຸດນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຂົ້າວັດເພື່ອປະຕິບັດປະເພນີທາງສາດສະໜາ ແຕ່ການເປັນຊາວພຸດທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນ ຂື້ນກັບການຮຽນຮູ້ຫຼັກການການານດຳລົງຊີວິດແບບພະພຸດທະເຈົ້າ ນັນກໍ່ຄືການມີສິນ-ທຳ. ອ່ານເພີ່ມ
6,9 ລ້ານຝັນ
ນັບເປັນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປີ, ອິດສະຫຼະພາບເປັນສິ່ງທີ່ຄົນລາວທັງຊາດຕ້ອງການ. ຄົນທີ່ເປັນກຳລັງແຮງຂອງຊາດບໍ່ວ່າຈະເປັນຍິງຫຼືຊາຍ ຕ່າງກໍ່ຕ້ອງໄດ້ອອກໄປສູ່ສະໜາມຮົບ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະມີວັນກັບໄດ້ເມື່ອໃດ? ການຕໍ່ສູ້ເສຍສະຫຼະໄດ້ຈາລຶກໄວ້ໃນປະຫວັດສາດ. ອ່ານເພີ່ມ
ຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ນຳໃນອະດີດ
ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າ ການນຳບັນຈຸ ອົງປະກອບສຳຄັນແນວໃດແດ່? ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ວິໃຈເບິ່ງຄົນ ທີ່ມີປະສົບການການ ນຳພາມາກ່ອນ. ເຊິ່ງບັນຈຸທັງກຸ່ມທີ່ສ້າງຕົນເອງຈາກແຕ່ລະຈຸດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານ ຂອງການນຳທີ່ແຕ່ລະຄົນມີໃນຕົວ. ອ່ານເພີ່ມ
ຮຽນຮູ້ຈາກຄັ້ງທຳອິດ
“ຍັງບໍ່ລືມປະສົບການເຮັດວຽກຄັ້ງທຳອິດ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆອັນ. ສິ່ງທີ່ນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ຍັງມີອິດທິພົນຈາກການຖອດ ຖອນບົດຮຽນ ໃນຄັ້ງນັ້ນ” ອ່ານເພີ່ມ
ຄ່າຂອງເງິນ, ຄົນ ແລະ ງານ
ໃຜແດ່ວ່າເງິນບໍ່ສຳຄັນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ເຫັນວ່າເງິນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກັບການດຳລົງຊີວິດ. ຄົນຕ້ອງ ການເງິນເພື່ອຊື້ການ ບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການດຳລົງຊີວິດ.​ ອ່ານເພີ່ມ
ຈົ່ງຢ່າຢຸດບໍລິການແກ່ສັງຄົມ
ທ່ານເຄີຍມີຄວາມຄິດບໍ່ວ່າ ຄວາມໝາຍຂອງການມີຊີວິດ ແມ່ນຫຍັງ? ໃນປະສົບການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຄວາມໝາຍ ຂອງການມີຊີວິດ ຄືການໄດ້ຢູ່ເພື່ອຮັບໃຊ້ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການແກ່ຕົນເອງ, ຄົນໃກ້ຕົວ ແລະ ສັງຄົມ. ອ່ານເພີ່ມ
ທ່ານ ເກີດມາເພື່ອເປັນຜູ້ນຳ
ອິດສະຫຼະທີ່ແທ້ຈິງ ຈະກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ບຸກຄົນໆນັ້ນຮັບຮູ້ວ່າ ຕົນເອງເປັນຜູ້ນຳພາຊີວິດຂອງຕົນເອງ. ທ່ານອາດຈະ ບໍ່ຮູ້ດອກວ່າ ທ່ານເກີດມາເປັນຜູ້ນຳ. ລອງພິຈາລະນາເບິ່ງແມ ທ່ານເປັນພຽງຄົນໆດຽວທີ່ສາມາດຕັດສິນ ໃຈວ່າຊີວິດ ຈະເດີນໄປທາງໃດ. ອ່ານເພີ່ມ
ເຈົ້ານາຍທີ່ບໍ່ມີໃຜລືມໄດ້
ນາຍຫຼາຍຄົນຜ່ານມາແລ້ວຢາກໃຫ້ໄປໄວໆ, ບາງຄົນຜ່ານມາບໍ່ຢາກໃຫ້ຈາກ ແຕ່ເວລາຈາກແລ້ວບໍ່ມີໃຜເລີ່ມ ຄຸນງານຄວາມດີ. ນີ້ຄືບາງຄຸນລັກສະນະຂອງເຈົ້ານາຍທີ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ມີວັນລືມຄວາມດີ.  ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ນາຍທຸກໆຄົນ. ບາງຄົນນິດໃສດີໜ້ອຍ ແລະ ບາງຄົນນິດໃສດີຫຼາຍ. ແຕ່ມີຄົນໆດຽວເຊິ່ງອາດຈະ ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນເຈົ້ານາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະ ໜ້າຈົດຈຳທີ່ສຸດ. ອ່ານເພີ່ມ
ສ້າງແຜນ ກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດ
ຫຼາຍຄົນກາຍເປັນນັກຝັນກາງວັນ ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງການໄດ້ສິ່ງທີ່ໃຝຝັນ ແຕ່ການປະຕິບັດພັດບໍ່ສະໜອງ ກັບສິ່ງທີ່ ມຸ້ງຫວັງ. ອາດເປັນຍ້ອນວ່າພວກເພີ່ນ ບໍ່ຢາກຜິດຫວັງ ກໍ່ເລີຍເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່ທຳມະດາໆ ເຊິ່ງມັນເຮັດ ໃຫ້ບໍ່ສາມາດ ເດີນຫາສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.