Norkhame
ເບິ່ງຈາກຕົນເອງ
ໄດ້ແນະນຳການຄົ້ນຫາຈຸດເດັ່ນ ແລະ ດັດແກ້ຈຸດອ່ອນ. ເຮັດໃຫ້ເຮົາຈິ່ງຈະຮູ້ວ່າມີທັກສະເດັ່ນໄດ້ແນວໃດ? ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຫຍັງໃນການສ້າງຊີວິດຂຶ້ນມາຈາກຈຸດແຂງຂອງຕົນເອງ? ເວລານໍາມາປະຕິບັດມັນຂ້ອນຂ້າງຍາກ. ເພາະການສ້າງຊີວິດຂຶ້ນມາຈາກຈຸດແຂງນັ້ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍສະຢູ່ເໝີ. ອ່ານເພີ່ມ
ຕົວກຳນົດຈຸດແຂງ
ເພື່ອຄວາມຊັດເຈນ ເຮົາກໍານົດໃຫ້ພິຖີພິຖັນກວ່າເດີມວ່າ “ຈຸດແຂງ” ຫມາຍເຖິງຫຍັງ? ຄໍາວ່າຈຸດແຂງທີ່ເຮົາຈະໃຊ້ໃນນີ້ຂ້ອນຂ້າງຈະສະເພາະເຈາະຈົງ ໂດຍໝາຍເຖິງ “ການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງໄດ້ເກືອບຈະສົມບູນແບບຢ່າງສະໝໍາສະເໝີ”. ອ່ານເພີ່ມ
ປັບຈຸດອ່ອນ
ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດ ມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍກັບຄວາມສຳເລັດ. ເນື່ອງຈາກອຳນາດຕັດສິນແມ່ນຂື້ນກັບເຂົາເຈົ້າ. ເປັນຕົ້ນ ການຄັດສັນພະນັກງານ, ການຈັດງົບ, ຮັບຮອງແຜນປະຕິດບັດ ແລະ ການດຳເນີນວິໃສທັດ ໃຫ້ກາຍເປັນຈິງ. ອ່ານເພີ່ມ
ປ່ອຍວາງແຕ່ບໍ່ປະ
ເມື່ອເຮົາບໍລິຫານແບບວາງເສີຍ ເຮົາບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ ແລະ ກໍາກັບດູແລຫຼາຍປານໃດ. ມັນເປັນການເປີດ ໂອກາດໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດວຽກ. ອີກທັງຍັງບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ເຮົາມອບໝາຍວຽກໄປຕ້ອງມາລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກທັນທີທີ່. ອ່ານເພີ່ມ
ບັ້ນຮົບຊີວິດ
ເມື່ອ​ຕ້ອງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ ແທນວິ​ຖີ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ວົງ​ສັງ​ຄົມ. ເຮົາ​ກໍ່ຈະບໍ່​ເປັນ​ຜູ້​ແຂ່ງ ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍອ​າ​ລົມ​ຝ່າຍ​ລົບ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ຕົນ​ເອງ​ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເສັ້ນ​ໄຊ​ຝ່າຍ​ດຽວ. ​ແຕ່​ຄວນ​ຮຽນ​ຮູ້​ວິ​ທີ​ແຂ່ງ​ເພື່ອ​ຊະ​ນະ​ທັງ​ອຸ​ປ​ະ​ສັກ​ນາ​ນາປະການ ​ແລະ ​ເພື່ອ​ຊະ​ນະ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ​ ຜູ້ທີ່​ອ້ອນວອນ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຢ່າງບໍ່​ຮູ້​ຈົບ​. ອ່ານເພີ່ມ
ແບ່ງປັນຄວາມສຳເລັດ
ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການມອບໝາຍວຽກ ປຽບໄດ້ຄືກັນກັບການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການບໍລິຫານທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ທັ້ງໝົດກໍ່ຄື ໃຫ້ເຮົາໃຊ້ເວລາຄິດເລື່ອງວຽກກ່ອນທີ່ຈະເຮັດສິ່ງອື່ນ. ຄິດໃຫ້ລະອຽດ. ຄິດໃຫ້ເຫັນພາບລວມວ່າວຽກທີ່ຕ້ອງເຮັດແມ່ນຫຍັງ ແລະ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນເຮົາຕ້ອງເຮັດເອງ ຫຼື ໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດ. ອ່ານເພີ່ມ
ປັບຈຸດອ່ອນ
ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດ ມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍກັບຄວາມສຳເລັດ. ເນື່ອງຈາກອຳນາດຕັດສິນແມ່ນຂື້ນກັບເຂົາເຈົ້າ. ເປັນຕົ້ນ ການຄັດສັນພະນັກງານ, ການຈັດງົບ, ຮັບຮອງແຜນປະຕິດບັດ ແລະ ການດຳເນີນວິໃສທັດ ໃຫ້ກາຍເປັນຈິງ. ອ່ານເພີ່ມ
ເບິ່ງຈາກຂ້າງໃນ
ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ: ຢາກໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ຕ້ອງເລີ່ມຈາກຈຸດຈົບ. ໝາຍວ່າ: ໃຫ້ເອົາເປົ້າໝາຍມາເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການສ້າງແຜນງານ, ຈັດຕັ້ງ, ປະເມິນຜົນ ແລະ ກວດສອບແກ້ໄຂ. ການເບິ່ງທີ່ຈຸດທຸລະກິດເຮົາກຳລັງຈະເດີນໄປ, ເປັນການສ້າງຈິນຕະນາການ ໃນການເຮັດວຽກ, ແຮງບັນດານໃຈ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຄົ້ນຄິດວິທີໃນການເຮັດວຽກແບບໃໝ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້. ອ່ານເພີ່ມ
ຄົ້ນສິ່ງສຳຄັນ
ໃຜໆກະຕ້ອງເຫັນປາກທ້ອງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ຄວາມທຸກຈົນ ກາຍເປັນບັນຫາລະດັບຊາດ. ຫຼາຍໆອົງການພາກລັດ – ທຸລະກິດ ພະຍາຍາມສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ, ມີລາຍຮັບ ແລະ ສະຫວັດດີການ ດີຂື້ນ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ ປັດໃຈທາງວັດຖຸ ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາ ເກີດມີຄວາມບໍ່ສະດວກ, ເກີດທຸກທາງກາຍ ແລະ ທາງໃຈໄດ້. ເປັນຕົ້ນ ໃນກໍລະນີ ບໍ່ມີເງິນໃຫ້ລູກເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ຫຼື ພຽງພໍໃນຍາມຈຳເປັນ. ອ່ານເພີ່ມ
ເຮັດໃຫ້ຄົນມັກ
ຈຳເປັນບໍ່ໃຫ້ຄົນອື່ນມາມັກ? ການເປັນຕົວຕົນເອງໜ້າຈະດີທີ່ສຸດ ເພາະບໍ່ຕ້ອງຝືນເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ມັກ. ບົນເງື່ອນ ໄຂວ່າ ພຶດຕິກຳຂອງເຮົາ ສະບາຍໃຈ ແລະ ບໍ່ບຽດບຽນຄົນອື່ນກະໜ້າຈະພໍ. ເຮັດແນວໃດລະ? ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງ ມີລົດຄັນງາມ, ໂຊເຄື່ອງແພງໆທີ່ທ່ານມີໃຊ້ທາງອອນໄລ, ສະແດງພາບໄປຕ່າງປະເທດ, ໃຊ້ມືຖືລຸ້ນລ້າສຸດ. ເຊື່ອບໍ່ ທ່ານ ວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນມາມັກ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປົກປິດ ແລະ ຕົວະ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ແມ່ນໄດ້. ອ່ານເພີ່ມ
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.